Åucs har fördubblat antalet intensivvårdsplatser

Intensivvårdsavdelningen vid Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) har beredskap att vid behov öka antalet intensivvårdsplatser betydligt. Personal från andra avdelningar inom sjukhuset har skolats för att kunna flytta över till intensivvårdsarbete.

Personal på intensivvården. I förgrunden överläkare Mika Valtonen.

Personalen på intensivvården handleder sjuksköterskor och läkare på andra avdelningar för ökandet av intensivvårdsplatser. I förgrunden överläkare Mika Valtonen.

Åucs har uppgjort en plan för att öka antalet intensivvårdsplatser ifall att coronavirusepidemin sprider sig ytterligare. Planen baserar sig på en uppskattning av epidemispridningen och på en uppskattad gradvis ökning av behovet av såväl sjukhusvård som intensivvård. Instruktionen har utfärdats av social- och hälsovårdsministeriet.

Under ordinära förhållanden finns det 24 intensivvårdsplatser på Åucs intensivvårdsavdelning. Platsantalet kan vid behov snabbt ökas till 40 och med ett dygns frist till 55 intensivvårdsplatser.

– Vi befinner oss för närvarande i första skedet av epidemin. Vår ordinära kapacitet har tillsvidare räckt bra till, men läget kan ändras snabbt. Vi har förberett oss omsorgsfullt, säger överläkaren för intensivvårdsavdelningen Mika Valtonen.

Institutet för hälsa och välfärd THL har utgett en aktuell bedömning enligt vilken behovet av intensivvårdsplatser i hela landet uppgår f.n. till 500. Universitetscentralsjukhusen har i samarbete med varandra förberett sig enligt detta.

Personal bereder sig för att övergå till intensivvårdsarbete

Ökningen av intensivvårdsplatserna förutsätter tillräcklig sakkunnig personal. För att förstärka personalsituationen på intensivvårdsavdelningen har man inom Åucs börjat utbilda personal vid andra avdelningar för intensivvårdsarbete.

Päivi Nygren. Päivi Nygren.

– Vårdpersonalen på operationsavdelningarna och uppvakningsenheterna har redan fått introduktionsutbildning för att kunna övergå till att arbeta på intensiven. Dessutom finns det vårdpersonal på våra olika enheter som har intensivvårdskunnande. Introduktionsutbildningen omfattar övning under ledning av en erfaren intensivvårdsskötare av metoderna som används inom intensivvården. För utbildningen utnyttjar vi videometoder och simulering, berättar administrativa överskötare Päivi Nygren.

Då intensivvårdskapaciteten förstärks i takt med att antalet coronaviruspatienter ökar, minskas den icke-brådskande operationsverksamheten på ett kontrollerat sätt. Detta frigör utrymmen, apparatur och personal som används för att inreda nya intensivvårdsplatser.

Intensivvårdsavdelningarna håller tät kontakt med varandra

Överläkare Valtonen är medlem i koordineringsgruppen för intensivvården som tillsats av social- och hälsovårdsministeriet. Han kommunicerar flitigt med sina kolleger. Sjukvårdsdistrikten hjälper varandra då behov finns.

– Epidemin framskrider i olika takt i olika delar av Finland. Då kan ett sjukvårdsdistrikt med hög patienttillströmning få hjälp av sjukvårdsdistrikt med mindre brådska. Tillsvidare har intensivvårdskapaciteten räckt till i alla sjukvårdsdistrikt, berättar dr. Valtonen som också är ordförande för Föreningen för intensivvård i Finland.

Han säger att pandemin är fortfarande under god kontroll hos oss i Finland. Nu är det viktigt att alla orkar följa de begränsningar som påbjudits. Skicka därför påskhälsningarna i år på distans.

Stämningen på intensivvårdsavdelningen på Åucs är avvaktande, berättar han. Samtidigt är det uppenbart att han är stolt över sin personal.

– Vår personal är orädd och uppoffrande, säger han.

Han tycker sig också ha märkt att människorna i samhället uppskattar personalen som kämpar mot coronaviruset. Det märks nog, trots att vi i Finland kanske inte samlar oss på kvällskvisten på våra balkonger för att applådera.

– Vi i Finland visar vår uppskattning på andra, diskreta sätt, säger han.

 

Text: Suvi Vainio

Bilder: Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ändrat : 8.6.2020 12:46
Skapad : 8.4.2020 11:05