Video om familjecentrerad intensivvård för nyfödda:

Åucs intensivvårdsavdelning för nyfödda stöder föräldrarna på vägen 

Nu har vi publicerat en video från intensivvårdsavdelningen för nyfödda för nyblivna föräldrar. I videon berättar vi om avdelningens verksamhet och vi uppmuntrar föräldrarna att delta i vården av sina barn också på sjukhuset.

Barn

Videon finns på svenska, finska och engelska.

Åucs intensivvårdsavdelning av nyfödda är en av fem spetskunnandeenheter på Åbo universitetscentralsjukhus. Resultaten från avdelningen är av högsta kvalitet i internationell jämförelse och sett till mängden personal görs en hel del forskning på avdelningen. Tack vare forskningen har både Åucs och hela Finlands vård av prematurer utvecklats.

Se videon här.

Läs mer om Åucs prematurvård (på finska) här.

Läs forskningsmeddelandet om betydelsen av familjerum (på finska) här.

 

Text: Tuula Vainikainen

 

Ändrat : 7.11.2018 11:20
Skapad : 19.2.2018 14:35