Åucs nya parkeringshus får 530 platser

Det nya parkeringshuset som byggs i anslutning till Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) nya sjukhus ska få plats för 530 bilar och cirka hundra cyklar. Byggnadsarbetet börjar i april och huset ska bli klart i maj 2019.

Ny parkeringshus. 

Byggnaden kommer att bli fyra våningar hög. Bild: Arkitektgruppen Reino Koivula

Sjukvårdsdistriktets fastighetssektion valde Graniittirakennus Kallio Ab till parkeringshusets entreprenör. Arbetet kommer att kosta 12 645 000 euro.

– Parkeringshuset byggs enligt det mer omfattande alternativet på 530 platser. Som alternativ hade vi ett trevåningars hus med 400 platser. Beslutet var enhälligt, eftersom den nuvarande parkeringssituationen redan är mycket svår. Tilläggsplatser kostar relativt lite, säger T3-sjukhusets projektledare Timo Seppälä från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Under byggnaden, på samma nivå som markytan, kommer en cykelparkering med lås att byggas för cirka hundra cyklar. På byggnadens tak kommer ett solenergisystem med effekt på cirka 50 kilowatt.

Parkeringshuset byggs ovanför Keramikfabriksgatan.

Sjukhusets berättelse fortsätter utomhus

Den visuella planeringen av Åucs nya sjukhus utgår ifrån en berättelse om en ö med en fyr. Av det åtta våningar höga huset börjar den första våningen ta form på sommaren, då urberget, alltså locket över motorvägen blir klart.

Den arkitektoniska planeringen av parkeringshuset har styrts av en tanke om ett bekant fenomen i skärgården, nämligen packis. Den massiva runda infarten till parkeringshuset liknar strandklippor. Byggnadens fasad representerar packis, som krockar med infartens strandklippor och krossas till isblock på fasaden.

Parkeringshusets tekniska uppgifter:

- 530 bilplatser

- cirka 100 cykelplatser

- 4 våningar

- Ovanför Keramikfabriksgatan-Artillerigatan, höjden i underfarten är 5,7 meter

- Bruttoarealen är 17 331 kvadratmeter

- höjden är cirka 20 meter

- byggnadskostnader 12 645 000 euro

- uppskattas bli klar i maj 2019

 

Bild på hur det nya sjukhuset kommer att se ut från luften.

Bild på hur det nya sjukhuset kommer att se ut från luften. Parkeringshuset syns nere till vänster. Bild: Arkitektgruppen Reino Koivula.

Ändrat : 2.10.2019 14:59
Skapad : 1.3.2018 11:15