Åucs nya sjukhus får namnet Fyrsjukhuset

Det nya sjukhuset som Åbo universitetscentralsjukhus för närvarande bygger kommer att heta Tyks Majakkasairaala på finska, Åucs Fyrsjukhus på svenska och Tyks Lighthouse Hospital på engelska. Idag 28.1.2020 fattade sjukvårdsdistriktets styrelse beslut om namnet på basis av namntävlingen som allmänheten deltog i och som pågick under oktober-november i fjol. Namnet Fyrsjukhuset kommer att ersätta arbetsnamnet T3-sjukhuset som byggnaden kallats under uppbyggnad.

Fyrsjukhuset.

Fyrsjukhuset föreslogs 160 gånger

Allmänheten skickade in 3640 namnförslag, många med liknande innebörd. Namnet Fyr hade förslagits i 160 bidrag. Syftet var att ge ett sådant namn åt det nya sjukhuset som är lätt att uttala och att minnas, som återspeglar skärgårdsimagen som byggnaden har och som tydligt särskiljer den nya byggnaden från sjukhusen som redan nu finns inom Åucs Stamsjukhusområde. Namnen på de nuvarande huvudbyggnaderna är Åucs A-sjukhus, Åucs T-sjukhus och Åucs U-sjukhus.

Enligt tävlingsreglerna är priset för den som vinner att få sitt eget namnförslag, namnet på Åucs nya sjukhus, som en del av historieskrivningen inom Åboregionen. Eftersom samma namnförslag inlämnades av flera deltagare, blir vinnaren enligt tävlingsreglerna den som kommit först med det vinnande förslaget. Vinnaren kommer att informeras personligen och vinnarens namn kommer att publiceras så fort personen nåtts.

Ljus från taket som från en fyr

Den visuella planeringen av det nya sjukhuset utgår från en berättelse om en fyrholme som befinner sig i en fiktiv skärgårdsmiljö. På taket till den nya sjukhusbyggnaden installeras maskinrum för ventilation som kommer att upplysa omgivningen likt en fyr. Motorvägen som löper under byggnaden är som rinnande vatten. Sjöfarten har också i övrigt haft synlig influens på sjukhuset – bland annat har utgångspunkten för planeringen av ingången varit en båt eller ett fartyg och samma ses i två större aulautrymmen.

Berättelsen om Fyrsjukhuset kompletteras av djurfigurer som placeras på olika ställen inne i byggnaden. Figurerna har skapats av arkitekt Mikko Sinervo utgående från omröstningen som Åucs personal deltog i. Sjukhuset kommer att omfatta åtta våningar – det finns plats för hälsovårdstjänster för såväl barn som för vuxna. Djuren kommer att ge besökarna, oberoende av ålder, något trevligt att fundera på. De sympatiska djuren utstrålar värme och sympati i sjukhusmiljön och visar vägen fram.

Fyrsjukhusets huvudplanerare, arkitekt Susanna Kalkkinen framförde Fyrsjukhusets berättelse och dess utgångspunkter för styrelsen och talade om hur berättelsen använts som stöd i planerandet av det nya sjukhuset.

 

Text: Esa Halsinaho

Bild: Arkitektgruppen Reino Koivula Ab

Ändrat : 5.6.2020 10:14
Skapad : 28.1.2020 12:35