Åucs nya sjukhus inspireras av en skärgårdsskildring

Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) nya visuella planering grundar sig på en berättelse om en ö med en fyr. Av åtta våningar börjar den första ta form på sommaren, då urberget, alltså locket som byggs ovanpå motorvägen, blir klart.

Maskinsalen som byggs på sjukhusets tak lyser upp omgivningen Bild: ARK Reino Koivula Ab och Schauman Arkitekter Ab.

Locket som byggs på motorvägen blir klart i slutet av maj 2018. Enligt projektledare Timo Seppälä inleds byggandet av stommen i juni.

Huvuddragen för den funktionella planeringen av det nya sjukhuset har slagits fast. Arbetsgrupperna, bestående av vårdpersonal och läkare, har ivrigt arbetat fram idéer i olika skeden av den funktionella planen. I planen har man riktat in sig på patientnära och effektiv verksamhet.

De enheter som nu finns i U-sjukhuset, som byggdes 1968, ska flytta in i det nya sjukhuset som blir klart 2021. Dessa enheter är bland annat barn- och ungdomskliniken, kvinnokliniken och öron-, näs- och halssjukdomarnas kliniker och avdelningar.

Sjukhusets blivande användare får bekanta sig med de framtida utrymmena genom en tredimensionell virtuell miljö som kallas Cave. Det är första gången som planeringen av en byggnad i Egentliga Finland i sin helhet görs med hjälp av virtuella modeller.

– Representanterna för de enheter som ska flytta in i sjukhuset ser utrymmena som en helhet, vilket underlättar placeringen av verksamheten så att den blir så fungerande som möjligt. Hela sjukhuset planeras utgående från en tredimensionell modell. Allmänheten får också komma och bekanta sig med sjukhuset via den virtuella modellen på besökscentret som öppnas nästa år, berättar Seppälä.

En fyr på en ö

Bild: ARK Reino Koivula Ab ja Schauman Arkitekter Ab.

Som arkitekter för det nya sjukhuset fungerar arkitektgruppen Reino Koivula Ab och Schauman Arkitekter Ab. Byggnadens arkitektoniska idé har utvecklats till en berättelse, vilken doktor i konstvetenskap Matti Tainio var med och skapade. Han ansvarar för sjukhusprojektets konstanskaffningar.

Skildringen utgår ifrån ett skärgårdslandskap, där man föreställer sig att sjukhuset är en ö. Maskinsalen som byggs på sjukhusets tak lyser upp omgivningen som en fyr. Motorvägen som går under byggnaden föreställer ett strömmande vattendrag. Berättelsen fortsätter inomhus.

– Influenser av sjöfarten syns i ingången, som planerades utgående från en båt. Också på de två ljusgårdarna syns inspirationen från sjöfarten. Den första entréhallen är mer karg och den andra har en picknick-stämning, berättar ledande arkitekt för T3-projektet Susanna Kalkkinen.

Till berättelsen hör djuren som bor på ön. De väljs av de framtida användarna genom omröstning.

– De kännetecknande djuren i sjukhuset har två syften. För det första ger de något trevligt att tänka på. För det andra fungerar de som vägvisare. Också våningarnas kännetecknande färger hjälper besökaren att hitta fram i sjukhuset, säger hon.

Öppen ansökan för konstnärer

Panoramautrymmen, varifrån det öppnas en utsikt i riktning mot motorvägen.

Bild: I sjukhuset byggs tre panoramautrymmen, varifrån det öppnas en utsikt i riktning mot motorvägen. Bild: ARK Reino Koivula Ab och Schauman Arkitekter Ab.

Sjukvårdsdistriktet söker bildkonstnärer från Egentliga Finland för att planera det nya sjukhusets konstverk. Med en öppen ansökan vill man hitta konst till tre panoramautrymmen, varifrån man har utsikt mot motorvägen.

– Vi väntar med öppna armar på förslag om vad konsten i denna tid och i detta utrymme kunde vara. Det är meningen att välja konstnärerna före sommaren, berättar Matti Tainio.

En betydelsefull budget har reserverats för konsten, liksom i tidigare byggnadsskeden av T-sjukhuset. Med hjälp av den förverkligas minst fem konstverk för offentliga utrymmen. En del av budgeten har redan reserverats för två konstanskaffningar, som placeras i sjukhusets två höga entréhallar.

Bild: ARK Reino Koivula Ab ochSchauman Arkitekter Ab.

Som blickfångare i den ena entréhallen kommer en väggmålning, alltså muralmålning, som är lika hög som hela huset. Verket förverkligas av gruppen Multicoloured Dreams. I den andra entréhallen kommer ett konstverk av Heini Aho från Åbo. Hon planerar göra en tredimensionell skulptur som ska hänga i luften och på skulpturen projiceras videobilder. Både muralmålningen och videokonstverket är moderna konstformer vilka passar i ett framtida sjukhus.

Matti Tainio

Matti Tainio ansvarar för sjukhusprojektets konstanskaffningar. Bild: Suvi Vainio.

Anvisningar (på finska) för den öppna ansökan för konstnärer finns på T3-projektets webbsidor.

Ändrat : 23.9.2019 09:26
Skapad : 8.11.2017 09:30