Åucs patienter får alternativ till sängen

På avdelningen för lungsjukdomar på Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) har man tagit i bruk ett rum för kreativ verksamhet för patienterna. Den nya verksamhetsmodellen har utvecklats i samarbete mellan sjukhuset och konstnärer. Målet är att uppmuntra patienterna att ta hand om sig själva och sin hälsa. 

– Som utgångspunkt lyfte vi fram patientupplevelsen, som man vill förändra från passiv till aktiv, till en upplevelse som hjälper patienten att tillfriskna. Vi söker en ny slags kreativ verksamhetsmodell, vilken skulle hjälpa patienten att utstå sin sjukdom och främja tillfrisknandet. Patienten skulle också få kontroll över sina egna levnadsvanor, säger Åucs Medicinska verksamhetsområdets direktör, docent Ilkka Kantola.

Ilkka Kantola, Paul Brück och Nilla Hansson

Bilden: Ilkka Kantola och Paul Brück intervjuas av Nilla Hansson från Svenska Yle.

Det upplevelserika utrymmet placerades i ett dagrum på lungavdelningen i stamsjukhusets T-sjukhus. I rummet finns möjlighet att förverkliga sin egen kreativa sida, enligt sin egen tidtabell, med hjälp av applikationer för musik och konst. Den analytiska konditionscykeln fungerar också som ett vårdredskap, från dess skärm kan man välja en  sådan vy som man vill.

– Naturens helande kraft är obestridlig. En effektfull bild- och ljudvärld från naturen hämtar in en verklig upplevelse. Patienterfarenheten förbättras via upplevelser. De ger en gnista till något nytt, som lever vidare också efter att patienten lämnat sjukhuset, beskriver bildkonstnär Kristiina Turtonen.

Turtonen och filmkonstnär Paul Brück är ansvariga för den kreativa planeringen och framställningen av projektet.

– Utrymmet ger också en möjlighet till socialt umgänge med andra patienter och personal. Den internationella aspekten har beaktats med en översättningsapplikation, så att man också kan hälsa på sin rumskamrat som talar ett främmande språk och diskutera med honom eller henne, till exempel över en kopp kaffe, berättar avdelningsskötare Tiina Kaisla.

Kristiina Turtonen och Tiina Kaisla

Bilden: T.v: Kristiina Turtonen och Tiina Kaisla.

Utvecklingen av det kreativa utrymmet fortsätter på avdelningen och man börjar forska i dess effektfullhet. Personalen är i en ytterst viktig position vad gäller att styra och handleda patienterna då de använder utrymmet. Med hjälp av information och upplevelser kan man också utnyttja sjukhusets dagrum till aktiv och delaktig användning för patienternas bästa.

Forskningens ledare är doktor Anne Isotalo som är utbildningsdirektör inom social- och hälsovårdsbranschen.

Konstnären Ami Lindholms dotter Saara provar konditionscykeln.

Bilden: Konstnären Ami Lindholms dotter Saara provar konditionscykeln på presstillfället.

Projektgrupp:

Ilkka Kantola, Åucs Medicinska verksamhetsområdets direktör, docent

Tiina Kaisla, avdelningsskötare, Åucs lungavdelning

Anne Laapotti–Salo, överskötare, Medicinska verksamhetsområdet

Anne Isotalo, utbildningsdirektör inom social- och hälsovårdsbranschen, Åbo yrkeshögskola

Kristiina Turtonen, bildkonstnär

Paul Brück, grafisk planerare, filmkonstnär

"Tsemppaaja"-figuren: animationskonstnär Ami Lindholm

Ändrat : 18.9.2019 15:48
Skapad : 4.12.2017 11:15