Auria datatjänster är det första finländska digitala innovationsklustret inom hälsovårdssektorn 

Auria datatjänster (på engelska Auria Clinical Informatics, ACI) är som en del av Hälsocampus Åbo det första digitala innovationsklustret i Finland inom hälsovårdssektorn. ACI fick förra veckan en så kallad DIH-status, alltså Digital Innovation Hub-status. 

Innovationsverksamheten inom hälsovårdssektorn har på senaste tiden varit ett föremål för kritik i synnerhet vad gäller testbäddens verksamhet. Att nu Åbo får Digital Innovation Hub –status är ett bevis på att man lyssnat till kritiken och svarat på den. Vi önskar företag välkomna att samarbeta med oss, konstaterar experten i hälsoteknologi Janne Lahtiranta från Turku Science Park Ab som ansvarat för ansökan av Digital Innovation Hub -statusen.

Janne Lahtiranta

På bilden: Janne Lahtiranta.

Digitala innovationskluster (Digital Innovation Hub, DIH) är ett redskap för intellektuell specialisering, dess praktiska "fasad". Med andra ord kontaktytan till praktiken och kunderna. Meningen med nätverket är att förbättra europeiska företags konkurrenskraft, höja företagens grad av digitalisering och skapa nya, förbättrade elektroniska tjänster. 

På EU:s nivå är ett av de centrala begreppen inom områdesutvecklingen och programverksamheten smart specialisering, så kallad "Smart Specialisation".

I kärnan av detta begrepp finns synen på att Europa inte kan vara konkurrenskraftig internationellt sett ifall man inte gör välgrundade val angående vilka nischer vissa områden är bäst på och vad man vill fokusera på. Man bör alltså komma fram till det specifika områdets tyngdpunkt inom utvecklingsarbete och innovationer, säger Lahtiranta. 

I Finland finns nio kluster som bland annat är verksamma inom områdena robotik och sakernas internet (*). ACI som nu godkänts som kluster är det första finländska digitala innovationskluster inom hälsovårdssektorn. ACI är också internationellt det första klustret som  kombinerar biobankverksamhet och klinisk patientinformation till en helhet som betjänar företag. Det bildar en slags databas- och beräkningsmiljö, som möjliggör datasäker och lagenlig sekundär användning av patientuppgifter. 

Erhållandet av statusen "digitalt innovationskluster" förutsätter utomstående utvärdering.

De två centrala kraven för att erhålla statusen är etablerad verksamhet och möjlighet att fungera som testbädd och utvecklingsmiljö av elektroniska tjänster som utnyttjar den nyaste teknologin. ACI uppfyller dessa krav och för således Åbos framtida elektroniska hälsovårdstjänster till kärnan av utveckling såväl i Europa som i övriga delar av världen, säger Lahtiranta. 

Forskningsöverläkare Päivi Rautava är ledare för forskningstjänster inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. ACI fungerar under forskningstjänster. Rautava är stolt över framgången.

– Jag anser att detta gör samarbetet mellan Åbo universitetscentralsjukhus och universitetets hälsoteknologibransch ännu tätare än förr, såväl inom forskning som inom innovationsverksamhet, säger hon.

Päivi Rautava

På bilden: Päivi Rautava.

Dekanus Pentti Huovinen från medicinska fakulteten vid Åbo universitet konstaterar å sin sida att DIH-statusen är ett betydande steg för Hälsocampus Åbo.

– Det här är bevis på att ACI är en aktör i världsklass som erbjuder utmärkta möjligheter för att utveckla patientvården och den medicinska forskningen, säger han.

 Pentti Huovinen
På bilden: Pentti Huovinen. Foto: Åbo universitet.

 

Ansökan av den digitala innovationskluster-statusen var ett strategiskt beslut av Hälsocampus Åbo, ett kunskapskluster inom medicin, social- och hälsovetenskaper. Åbo universitetscentralsjukhus och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fungerar som en del av Hälsocampus Åbo och ACI är i sin tur en del av sjukvårdsdistriktet. Ansökan har förberetts från och med våren 2018.

 

(*)Sakernas internet, alltså "Internet of Things" (IoT) betyder att man för samman system, tjänster och program med hjälp av internet. I sjukhusmiljö är ett exempel infusionspumpen som med hjälp av teknologi skickar alarm direkt till systemet för att kalla på en sjukskötare.

Ändrat : 15.12.2020 10:51
Skapad : 19.9.2018 09:15