Bedöm dina flunsasymtom själv och undvik att köa till jouren

Nu kan befolkningen i Egentliga Finland utreda sitt vårdbehov på nätet i tre olika situationer: vid luftvägsinfektion, urinvägsinfektion eller ländryggssmärta.

Satu Hurme ja Jemina AaltonenSjukskötare vid Åbo samjour får via nätet meddelanden om självutvärdering på sin skärm. På bilden projektchef Satu Hurme och sjukskötare Jemina Aaltonen.

Den svenska versionen av "Omaolo" ska öppna i februari. Då kommer de tre självutvärderingstjänsterna att finnas på svenska. Efter hand dyker fler och fler tjänster upp också på svenska.

– Meningen är att betjäna kunderna på två språk, säger projektchef Satu Hurme vid Affärsverket för akutvården och jouren.

Den stora fördelen för en klient som använder självutvärdering är snabbhet. Nättjänsten ger snabbt en pålitlig bedömning av frågeställarens hälsotillstånd. Tjänsten styr klienten till rätt hälsovårdsenhet eller ger instruktioner för lämplig egenvård. Bedömningarna och anvisningarna baserar sig på läkarsällskapet Duodecims databaser. Tjänsten hör till en landsomfattande e-tjänsthelhet, Omaolo som faller under regeringens spetsprojekt. 

Du behöver inte logga in för självutvärdering

På Omaolos nätsida finns länkar till självutvärdering av symtom vid misstanke om luftvägsinfektion, ländryggssmärta och urinvägsinfektion. Klienten behöver inte logga in för att komma åt denna tjänst.

– Programmet ställer en del frågor och sedan användaren svarat på dem ger programmet en rekommendation. Rekommendationen kan bestå av egenvård eller en vårdhänvisning till någon yrkesperson inom hälsovården. Först då användaren önskar få kontakt med hälsovården ska hen logga in, säger Hurme.

Inloggningen sker med nätbankskoder eller mobilcertifikat.  Sedan väljer användaren ur en meny den jour hen vill få kontakt med. Liknande pilotprojekt för symtombedömning pågår också på annat håll i Finland än i Egentliga Finland, men självbedömningssystemet är inte ännu landsomfattande. Då en användare väljer Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ur menyn, kommer e-posten från denna användare till en sjukskötare på jouren i Åbo.

­– Klientens självutvärdering kommer upp på sjukskötarens skärm, om klienten skickar mejlet dit. Sjukskötaren kan ställa tilläggsfrågor och vid behov boka tid för klienten till en sjukskötare vid jouren. Då kommer klienten på mottagningen vid den givna tidpunkten och behöver inte köa separat. Vid behov konsulterar sjukskötaren sedan läkare, förklarar Hurme.

På basis av självbedömningen kan klienten få antibiotikarecept för att behandla urinvägsinfektion. Klienten kan avhämta medicinen som expedieras mot elektroniskt recept på närmaste apotek.

Vid behov kan sjukskötaren eller en läkare på mottagningen också utfärda sjukintyg för arbetsgivaren.

Nya vindar inom sjukvårdsdistriktet

Självbedömningarna som blev tillgängliga i september är en nyhet för klienterna vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Det är projektchef Hurmes önskan att så många som möjligt hittar Omaolo-tjänsten och fattar tycke för dess fördelar:  medborgarna själva kan bedöma sina symtom och sitt mående, oberoende av tid på dygnet och plats. Svaren på bedömningarna baserar sig på forskningsresultat.

– Vi på jouren arbetar enligt samma riktlinjer som ingår i god medicinsk praxis -rekommendationerna och det känns jättebra att vi kan erbjuda dessa råd åt våra kunder därhemma, ända fram till hemsoffan. Det är uppenbart att tjänsten i framtiden kommer att klart minska på trängseln på jourmottagningarna.  Men först och främst leder tjänsten till bättre kundservice, anser Hurme.

För invånarna i Egentliga Finland blir ytterligare självutvärderingar tillgängliga i mitten av december. Då öppnas självutvärderingsprogram för 13 olika symtom.

Symtombedömningarna i december finns tillgängliga på finska. De ska översättas och publiceras på svenska i februari 2019.

Läs mera (på finska): Omaolo

Text: Suvi Vainio

Bild: Nadine Karell

Ändrat : 11.10.2019 13:52
Skapad : 2.10.2018 10:15