Begränsad verksamhet på ÅUCS sommaren 2022

Det kan fortfarande ske förändringar i sommarsituationen vad gäller vilka avdelningar som håller öppet under sommaren. Under sommarens gång specificeras vissa verksamheter på ÅUCS enligt hur mycket personal som finns tillgänglig. Huvudsakligen ser trots allt sommaren ut på följande sätt: 

Stängt:

 • Kirurgiska sjukhuset 4.7.-31.7.
 • Salos kirurgiska avdelning 4.7.-31.7.
 • ÅUCS rehabiliteringsavdelning Kaskenlinna 4.7.-31.7.
 • Avdelningen för lung- och reumasjukdomar (AA8) 4.7.-31.7.
 • Åbolands sjukhus 24.6.-24.7. 

Därtill finns stängningar av polikliniker men de är indelade i sådana perioder att patienterna får sin vård och får en tid till en ersättande mottagning. 

ÅUCS Salo sjukhus

Poliklinikerna är stängda enligt följande: 

 • Ortopediska polikliniken 4.7.-31.7.2022
 • Öron-, näs- och halssjukdomars poliklinik 5.8.-11.8.2022
 • Cancersjukdomarnas poliklinik 4.7.-17.7.2022
 • Neurologiska polikliniken 25.7.-31.7.2022
 • Hudsjukdomarnas poliklinik 18.7.-7.8.2022
 • Infektionssjukdomarnas poliklinik 6-6.-14.8.2022
 • Kardiologiska polikliniken 27.6.-7.8.2022
 • Lungpolikliniken 20.-26.6. och 4.-10.7.2022
 • Reumapolikliniken 27.6.-17.7.2022
 • Inre medicinska polikliniken 25.7.-7.8.2022
 • Kvinnosjukdomarnas poliklinik 4.7.-7.8.2022
 • Mödrapolikliniken och amningspolikliniken 4.7.-7.8.2022
 • Barn- och ungdomspolikliniken 27.6.-31.7.2022

ÅUCS Vakka-Suomi sjukhus

Poliklinikerna är stängda enligt följande: 

 • Kirurgiska polikliniken Aniskov 11.7.-7.8.2022
 • Kardiologiska polikliniken 27.6.-31.7.2022
 • Gastroenterologiska polikliniken 18.7.-31.7.2022
 • Urologiska polikliniken 13.6.-19.6.2022 ja 11.7.-31.7.2022
 • Neurologiska polikliniken 20.6.-10.7.2022 ja 25.7.-31.7.2022
 • Inremedicinska polikliniken 6.6.-12.6.2022 ja 25.7.-14.8.2022
 • Reumatologi 27.6.-31.7.2022
 • Nefrologi 30.5.-12.6.2022 ja 25.7.-14.8.2022
 • Infektionspolikliniken 27.6.-14.8.2022
 • Endokrinologi 27.6.-24.7.2022
 • Polikliniken för lungsjukdomar 27.6.-31.7.2022
 • Cancersjukdomarnas poliklinik 4.7.-31.7.2022
 • Öron-, näs- och halssjukdomars poliklinik 4.7-31.7.2022
 • Ögonsjukdomarnas poliklinik 4.7.-28.8.2022
 • Gynekologiska polikliniken 11.7.-7.8.2022
 • Mödrapolikliniken 11.7.-7.8.2022
 • Barn- och ungdomspolikliniken 4.7.-7.8.2022
 • Fysioterapi 18.7.-31.7.2022
 • Dialys, ingen stängning
 • Läkemedelspolikliniken (infusionspolikliniken), ingen stängning 

ÅUCS Loimaa sjukhus

Poliklinikerna är stängda enligt följande: 

 • Hjärtpolikliniken 13.6.-14.8.2022
 • Kirurgiska poliklinikerna 4.7.-31.7.2022
 • Cancersjukdomarnas poliklinik 4.7.-31.7.2022
 • Ögonsjukdomarnas poliklinik 4.7.-4.8.2022
 • Gynekologiska polikliniken 4.7.-7.8.2022
 • Inremedicinska poliklinikerna 4.7.-7.8.2022
 • Mottagningen för barn och unga 4.7.-7.8.2022
 • Öronsjukdomarnas poliklinik 11.7.-7.8.2022

Därtill kan enskilda polikliniker vara stängda också under andra perioder.

 

 

 Ändrat : 16.6.2022 13:51
Skapad : 16.6.2022 13:45