Begränsningar av besök på Åucs sjukhus

Åucs önskar att anhöriga till patienter och andra personer som inte tillhör vårdpersonalen tillfälligt undviker att besöka Åucs sjukhus på grund av coronavirusepidemin.

Det är förbjudet att besöka Åucs sjukhus om man visar symtom som tyder på coronavirusinfektion. Likaså personer utan symtomer bör undvika onödiga besök.

För en del av patienter är det nödvändigt eller mycket viktigt att få besök av anhöriga. I så fall är besök tillåtet.

Bekräfta besökets lämplighet från avdelningen i fråga.

Utredning och behandling av patienter som kan ha coronavirusinfektion inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Om du nyligen har vistats i det nya coronavirusets epidemiområde eller varit i kontakt med en person med symtom som tyder på coronavirusinfektion, kontakta först din egen hälsocentral under dess öppettider. Du kan också få råd och anvisningar via Åucs Akutens telefonrådgivning (02 313 8800). Det är ytterst viktigt att alltid kontakta oss först via telefon innan du tar kontakt med läkarmottagningen eller jouren.

 Mer information om coronaviruset ochinstruktioner om droppsmitta

 

Ändrat : 13.3.2020 17:40
Skapad : 13.3.2020 14:25