Besöksbegränsningar på grund av coronaläget införs vid alla Åucs sjukhus från och med 17.12.2020

Coronapandemin har förvärrats i Egentliga Finland och därför förbjuds besök hos patienter som är intagna för sjukhusvård från och med 17.12.2020.  Denna instruktion gäller alla sjukhus som sorterar under Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs).   

– Vi gör vårt yttersta för våra patienters och personalens bästa under den rådande svåra situationen.  Tyvärr måste vi nu begränsa besöken till våra sjukhus, säger Petri Virolainen, sjukhusdirektör för Åucs.

Lindrigare begränsningar gäller för psykiatriska sjukhuset, enheterna för palliativ vård, barnavdelningen och stödpersoner till föderskorna.    

Föderskor får åtföljas av två stödpersoner i förlossningssalen och en (1) stödperson på förlossnings- och barnsängsavdelningen.  Besökstiderna för stödpersonerna på avdelningarna är inte begränsade. 

Också anhöriga till kritiskt sjuka patienter får besöka vårdavdelningen enligt överenskommelse med vårdpersonalen.  

Följeslagare tillåts på förstahjälps- och tidsbeställningspoliklinikerna under hela den tid som patienten besöker polikliniken, om patientens tillstånd kräver detta. En följeslagare får också komma till sjukhuset efter en patient. 

Besöken på dessa polikliniker tillåts enligt gällande beslut men följande regler för sjukhusdistrikt måste följas:

  • Besöken sker endast med personalens handledning.  
  • Besök tillåts endast för friska och fullkomligt symtomfria besökare.  
  • Besökare och inkommande patienter ska använda munskydd (var och en har sitt eget munskydd med sig).    
  • Huvudregeln är att högst två besökare tillåts per patient.  
  • Besökare ombes kontrollera om besök på avdelningen är tillåtna – kontakta därför avdelningen i förväg.
  • Besökare och följeslagare ska använda handdesinfektion före ankomsten till sjukhuset och avdelning och innan de stiger in i patientrummet.  
  • Handdesinfektion utförs också då man lämnar patientrummet, avdelningen och sjukhuset.
Ändrat : 16.12.2020 18:32
Skapad : 16.12.2020 18:30