Besök hos patienterna vid sjukvårdsdistriktet tillåts i begränsad utsträckning

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt öppnar för besökare till sjukvårdsdistriktets sjukhus.   Besök hos patienterna är åter möjliga, men antalet besökare begränsas i regel till två besökare per patient.  De avdelningsvisa begränsningarna fortsätter oförändrade.

Ett tecken som förbjuder besök kommer att tas bort från sjukhusdörren.

På bilden ett tecken som förbjuder besök kommer att tas bort från sjukhusdörren. Foto: Talvikki Härmä


Sjukvårdsdistriktet börjar lätta på besöksrestriktionerna på sjukhusen fr.o.m. 18.6.2020.  Sedan statsrådet meddelat att de begränsningar i sjukhusbesöken som statsrådet fastslagit nu hävts, har sjukvårdsdistriktet återfått möjligheterna att själv bedöma vilka begränsningar som fortfarande är aktuella med tanke på rådande epidemisituation.

– Coronaepidemin avklingar visserligen snabbt i Egentliga Finland, men fortfarande påträffas nya fall.  Därför kan vi inte återgå till normalpraxis omedelbart. Om epidemiläget utvecklas gynnsamt, överväger vi att häva också de återstående begränsningarna, säger distriktets chefsöverläkare Mikko Pietilä.

Tillsvidare tillåts två friska besökare per patient.

På sjukhusen fortsätter de avdelningsvisa begränsningarna och detta är särskilt viktigt vad gäller avdelningarna där riskpatienter vårdas.  Sådana avdelningar är bl.a. avdelningarna för geropsykiatri, cancersjukdomar, intensivvård och jouravdelningarna.  Besökare ombes kontrollera om besök tillåts genom att i förväg kontakta avdelningen de ämnar besöka.  

Text: Suvi Vainio

Ändrat : 18.6.2020 15:25
Skapad : 18.6.2020 15:15