Besök på Åucs underlättas från och med idag

För att behärska coronaepidemin har man varit tvungen att begränsa sjukhusbesök på Åucs. Eftersom coronaläget utvecklats till det bättre är det nu möjligt från och med idag, 4.6.2021, underlätta praxisen kring besök på sjukhusen, genom att ändå ta i beaktande vissa särskilda anvisningar.

Man bör på förhand komma överens om besök med den vårdande avdelningen. Då du kommer på besök ska du följa de anvisningar som du fått av den vårdande avdelningen angående tidpunkten för besöket och hur du ska skydda dig.

– Besökspraxisen underlättas men vi återgår inte ännu till ett helt normalt läge. Vi befinner oss nu i accelerationsfasen. Vår personal har gjort ett utmärkt arbete och ett stort tack hör till dem för att de tacklat denna exceptionella tidsperiod på ett ypperligt sätt, säger Åucs sjukhusdirektör Petri Virolainen.

Förlossningsavdelningens anvisningar förblir oförändrade. Föderskan kan ha två stödpersoner med sig i förlossningssalen och en stödperson med sig i förlossningsavdelningen och BB. Alltså under besökstid får man ha en gäst förutom stödpersonen och om stödpersonen inte är närvarande kan man ha två gäster. Besökstiderna för stödpersonerna är inte begränsade.

Övriga besöksanvisningar:

  • Kom på besök endast om du är frisk. Ifall du har luftvägssymtom så bör du inte besöka sjukhuset.
  • Använd kirurgiskt näs- och munskydd i alla utrymmen i sjukhuset. Desinficera dina händer då du kommer och går till och från sjukhuset, avdelningen eller patientrummet.
  • Högst två personer får besöka en patient åt gången. Vi rekommenderar korta besök på högst 15 minuter.
  • Följeslagare tillåts på förstahjälps- och tidsbeställningspoliklinikerna under hela den tid som patienten besöker polikliniken, om patientens tillstånd kräver detta. En följeslagare får också komma till sjukhuset efter en patient. 
  • Man kan göra undantag vad gäller besök hos allvarligt sjuka patienter eller patienter som får vård i livets slutskede, så att besöken kan ordnas så smidigt som möjligt. På motsvarande sätt kan vissa enheter såsom intensivvårdsavdelningarna ha strängare regler angående besök på grund av deras verksamhet. Tillägg den 7.6.2021 kl. 9:25: Föderskan får alltså under besökstid ha en gäst förutom stödpersonen och om stödpersonen inte är närvarande kan hon ha två gäster.


Ändrat : 7.6.2021 09:29
Skapad : 4.6.2021 15:30