Coronabegränsningarna lättas gradvis i Egentliga Finland

Den lilla minskningen av antalet nya coronasmittor i Egentliga Finland har svängt. Incidensen har hållits rätt stabil men är dock i verkligheten högre än vad testerna utvisar. 

– Antalet smittfall och incidenstalet har inte längre minskat i samma takt som tidigare. Däremot har andelen positiva resultat av alla tagna coronatester stigit ytterligare och ligger nu på  44,3 procent, meddelar den ansvarige smittskyddsläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Harri Marttila.

För närvarande ligger 14-dygnsincidensen per 100 000 invånare i Egentliga Finland enligt Institutet för hälsa och välfärd THL på 1243. Senaste vecka var siffran 1247.

Näs-munskydden på från och med klass 5 efter sportlovet

Rekommendationen för  omfattande distansarbete är tillsvidare i kraft och Egentliga Finland följer den nationella rekommendationen. Meningen är att den nationella rekommendationen för  distansarbete skulle upphöra 28.2. 

Efter sportlovet som slutar 28.2. kan rekommendationen för näs-munskydd avskrivas för eleverna i klass 1–4 men för äldre skolelever och studerande bibehålls rekommendationen för användning av näs-munskydd tillsvidare.

Regionförvaltningsverkets (AVI) direktiv gällande förbud mot offentliga tillställningar och allmänna möten (58 §) har upphört 14.2.2022. AVI:s direktiv gällande förutsättningarna för användning av utrymmen för kunder och deltagare (58 d §) är i kraft t.o.m. 28.2.2022.

Sjukhusbelastningen går att leva med 

På ÅUCS vårdas för närvarande 23 coronapositiva patienter och av dessa är färre än fem intagna på intensivvårdsavdelningen. Tretton av sjukhuspatienetrna vårdas för coronasjukdom och hos tio patienter är coronaviruset ett bifynd.

– Vi klarar oss nog med denna grad av sjukhusbelastning men på andra håll är antalet coronapatienter lika stort, säger chefsöverläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.

Emellertid utgör personalens sjukfrånvaro ett större problem än den belastning som coronapatienterna medför för sjukhusarbetet. 

Nu då samhället öppnas steg för steg överförs ansvaret i allt högre grad på befolkningen. Var och en måste bära ansvar för sin egen hälsa och för att förhindra smittor. 

– Ingen av oss vill ha den här sjukdomen, inte ens om den skulle vara lindrig. Omikron har ju visat sig leda till en lindrigare sjukdomsbild. Trots detta kan personer i riskgrupperna insjukna allvarligt. Men småningom går vi mot våren och vi tar betydande steg i riktning mot ett öppnare samhälle, säger Pietilä.

Vaccinationsläget är gott 

Vaccinationstakten har avmattats men situationen i Egentliga Finland är bra. 90,5 procent av befolkningen i Egentliga Finland som fyllt 18 år har tagit den första vaccindosen, 88,1 procent den andra och 61,2 procent den tredje .

– I Egentliga Finland finns fortfarande cirka 58 000 personer som fyllt 5 år och som är helt ovaccinerade och denna siffra kommit knappast att sjunka särskilt mycket. Antalet personer som får sin första vaccindos i Egentliga Finland är bara några hundra per vecka, berättar Harri Marttila.

Nästa möte 1 mars 

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp håller nu en paus på två veckor och sammanträder härnäst på tisdag 1.3.2022, såvida något särskilt inte sker på coronafronten.

Ändrat : 15.2.2022 15:00
Skapad : 15.2.2022 14:45