Coronaepidemiläget i Egentliga Finland ger ingen orsak att utfärda rekommendation om användning av ansiktsmask för landskapet

Coronaepidemin är inte inne i någon accelerationsfas i Egentliga Finland.  Således utfärdas ingen rekommendation om användning av ansiktsmask för landskapet.

- I Egentliga Finland är coronaepidemin inte inne i någon accelerationsfas, må vara att smittfallen nog har ökat klart i jämförelse med sommarlugnet.  Enligt läget idag uppfylls endast ett av kriterierna för accelerationsfasen, d.v.s. incidenstalet som rört sig kring 10, säger chefsöverläkaren för sjukvårdsdistriktet, Mikko Pietilä.

Incidenstalet anger antalet nya coronafall per 100 000 invånare under 14 dygn.

I praktiken betyder detta att Institutets för hälsa och välfärd (THL) rekommendation för användning av ansiktsmask inte skärps enligt THL:s rekommendation om ansiktsmasker i torsdags 24.9.2020.

Accelerationsfasen kan bedömas med många siffermått. Incidenstalet i Egentliga Finland har enligt smittsjukdomsregistret varit nära 10, men har mot slutet av pågående vecka gått ner och är nu under 10 (på torsdagen 24.9.2020 var siffran enligt THL:s register 7.5).

- De andra indikatorerna visar att läget i Egentliga Finland är lugnt. Andelen positiva testresultat är klart mindre än en procent. Vi känner inte till om några nya, större smittansamlingar och vi kan för närvarande spåra alla smittkedjor.  Vi kan också svara på behovet av sjukhusvård utan några extra åtgärder, berättar chefsöverläkare Pietilä.

För närvarande är antalet coronapatienter i sjukhusvård inom Egentliga Finlands specialansvarsområde mindre än fem.

- Vi uppföljer kontinuerligt den regionala utvecklingen av coronaepidemin i mycket tätt samarbete med kommunerna och många andra aktörer. Nästa vecka ska vi ha möte med en namngiven sakkunniggrupp som ska bedöma läget för hela landskapet.

Chefsöverläkare Mikko Pietilä leder en regional sakkunniggrupp som jobbar för att förebygga coronavirusinfektioner.

Se också:

Coronasituationen trappas upp i hela landet: Alla Åbobor måste komma ihåg försiktighetsåtgärderna

Mer information på Åbo stadens corona-webbsida: turku.fi/sv/corona

Ändrat : 25.9.2020 15:24
Skapad : 25.9.2020 14:45