Coronaepidemin nu i spridningsfasen i Egentliga Finland

Coronaepidemin har eskalerat och befinner sig nu i spridningsfasen i Egentliga Finland. Den regionala coronakoordinationsgruppen konstaterade idag den 8 december att pandemiläget har ytterligare avancerat, då antalet smittfall och ökningstakten accelererat klart.

Dagligen konstateras numera ca 50 coronasmittor I Egentliga Finland. Totala antalet positiva testsvar ökar fortfarande. Antalet smittkällor som inte kan identifieras har tyvärr stigit och smittan härstammar allt oftare från olika smittkällor. Under den senaste veckan lyckades dock spårningen av smittkällan fortfarande i 61 procent av fallen. Incidensen av coronasjukdomen har stigit till 103 fall per 100 000 invånare under de gångna två veckorna (6.12.2020).

– Senaste vecka utfärdade vi i praktiken alla rekommendationer som gäller under spridningsfasen då vi förutsåg utvecklingen av coronaepidemin. Nu uppföljer vi hur väl rekommendationerna biter, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä.

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp möts nästa gång senast på fredagen 11.12. för att diskutera eventuella ytterligare rekommendationer i syfte att förebygga epidemispridningen. Den regionala coronakoordinationsgruppen i Egentliga Finland utfärdade rekommendationerna 1.12.2020.

– För närvarande härstammar en betydande del av smittorna från närkretsen. Rekommendationerna som syftar till att stävja epidemin avser att minska antalet människokontakter och att få folk att röra sig mindre. Med tillbudsstående restriktioner är det synnerligen svårt att minska spridningen av epidemin i hemmen och i närkretsen. Avgörande för hur väl vi lyckas minimera smittkällorna är vilka val var och en av oss gör i vardagen. Dessutom måste vi tillsammans med kommunerna se till att budskapet om lägets verkliga allvar går fram till precis varenda en människa, säger Mikko Pietilä.

Närmare en tredjedel av alla coronafall härrör sig från smittor inom familjen och i närkretsen. Dessutom finns det smittkällor i läroverk, på arbetsplatser och i vårdenheter med dygnetruntvård i olika delar av vårt landskap.

– Mångfalden av smittokällor har ökat betydligt. Ett exempel på detta är ett kvällssamkväm med tjugo deltagare där åtta deltagare smittades. En betydande andel av alla nya smittfall har dessvärre uppkommit under sådana omständigheter där rekommendationerna om distansering (avstånd), högsta antal deltagare eller användning av munskydd inte följts, berättar Ersa Rintala, ansvarig överläkare för smittsamma sjukdomar vid Åucs.

 Under senaste vecka (30.11–6.12.) analyserades vid Åucs laboratorier mera coronaprover än någonsin tidigare under epidemin, totalt 10 961 coronaprover. Antalet analyser ökade med en tredjedel jämfört med veckan innan. Andelen positiva svar var 2,5 procent av alla coronaprover som tagits inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Veckan innan (29.11) var motsvarande siffra för Egentliga Finland 2,4 procent. Dröjsmålet mellan coronaprovtagning och svar uppgår till ca 1,5 dygn.

Behovet av sjukhusvård har fortfarande varit rimligt. Men läget kan ändras mycket snabbt. För närvarande vårdas nio patienter p.g.a. corona på Åucs. 

 

Figur 1: Antalet nya coronafall inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Figuren visar konstaterade fall av coronasmitta hos personer bosatta i Egentliga Finland. Beskrivning efter bilden.

Figuren visar förekomsten av coronasmitta som konstaterats under tiden 2.3.–6.12.2020 hos personer bosatta i Egentliga Finland. Statistiken visar att antalet fall sjönk under maj månad och var klart lägre under juni och juli. Från och med augusti har antalet coronafall i Egentliga Finland småningom ökat, och i oktober nåddes accelerationsfasen. Under veckorna 45–47 sjönk antalet smittfall men nu har antalet nya fall stigit åter.

Figur 2: Incidensen av coronasmittor per 14 dygn och 100 000 invånare inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Incidensen av koronasmitor i  Egentliga Finland. Förklaring efter bilden.

Figuren visar incidensen för coronavirussjukdomen som konstaterats under tiden 2.3.–8.12.2020 hos personer bosatta i Egentliga Finland. Statistiken visar att incidensen sjönk under maj månad och var klart lägre under juni och juli. Från och med augusti har incidensen för coronavirussujukdomen i Egentliga Finland småningom ökat, och i oktober nåddes accelerationsfasen. Under veckorna 45–47 sjönk incidensen men nu har det stigit åter betydligt.

Ändrat : 10.12.2020 13:04
Skapad : 8.12.2020 13:15