Coronaepidemin stampar fortfarande på stället i Egentliga Finland – vaccination skyddar individen mot allvarlig sjukdom

Coronaläget i Egentliga Finland är så gott som oförändrat jämfört med läget för en vecka sedan. Sjukdomen förekommer särskilt hos ovaccinerade personer med annat modersmål än de inhemska. 

Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 161,7. För en vecka sedan var incidenssiffran 172,4.

– Nivån såväl för antalet smittfall som för incidensen har bibehållits hög i Egentliga Finland. Detta har vi inte påträffat i samband med de tidigare epidemivågorna och det är en utveckling som vi inte alls skulle vilja se, säger överläkare Esa Rintala, som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid ÅUCS.

I Egentliga Finland drabbar coronaepidemin främst ovaccinerade personer och särskilt ovaccinerade personer med annat modersmål än finska eller svenska. En ansenlig merpart av dem som behöver sjukhus- och intensivvård är ovaccinerade personer med utländskt modersmål.

– Det är mycket viktigt att alla befolkningsgrupper, också de som talar ett utländskt modersmål, blir fullt vaccinerade. Vaccination skyddar mot allvarliga former av coronasjukdomen. Om inte en tillräcklig andel av befolkningen blir vaccinerad, kommer epidemin inom vårt landskap inte att ge efter, utan människor kommer att insjukna allvarligt och måste behandlas på sjukhus, säger Rintala. Nu är det viktigt att budskapet om vikten av vaccination når särskilt dem som talar ett annat modersmål än de inhemska.

Spårningen hinner inte ifatt

Andelen spårade smittfall sjönk till 49 procent senaste vecka.

– Spårningen hinner inte alls ifatt och spårningsprocessen löper inte som den borde, säger Rintala.

Vaccinationerna har framskridit mycket väl i Egentliga Finland. Vi har nu nått en milstolpe för vaccinationstäckningen: täckningsgraden har överskridit 80 procent. 83 procent av alla som är bosatta i Egentliga Finland och som fyllt 12 år har fått den första vaccindosen och cirka 63 procent har fått båda doser.

För närvarande vårdas 12 coronapatienter på ÅUCS och av dessa är färre än fem i intensivvård. Den maximala kapaciteten för intensivvård under normala förhållanden har nu nåtts. Detta betyder att nya patienter som behöver intensivvård på grund av coronasjukdom eventuellt kommer att framskjuta operationerna för de patienter med hjärtsjukdomar och neurokirurgiska sjukdomar som efter operation behöver intensivvård.

Mer målriktat testande

På riksnivå håller man på med att justera kriterierna för coronatestning, vilket betyder att testningsarbetet också i Egentliga Finland kommer att rationaliseras inom kort. Således skulle till exempel barn under 12 år inte längre testas om de bara har lindrig snuva, utan endast då också andra kriterier, såsom coronaexponering, uppfylls.

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp har inte infört några ändringar till gällande rekommendationer. Gruppen diskuterade ingående frågan om distansarbete, och konstaterade att nya rekommendationer på riksnivå kommer strax att utges. Den gällande rekommendationen är i kraft till och med 30.9.2021. Det är dock sannolikt att coronakoordinationsgruppen kommer att införa lindringar i rekommendationerna gällande distansarbete före det.

– Det är viktigt att komma ihåg att låta bli att gå till jobbet om man är sjuk. För närvarande härjar flunsa och många andra virussjukdomar än corona i samhället. För att hejda alla dessa smittor är det viktigt att var och en agerar ansvarsfullt, säger chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.

Det är fortfarande viktigt att vi använder näs-munskydd och några nya rekommendationer i den frågan är inte aktuella.

– Näs-munskydd är ett enkelt, lätt och billigt sätt att skydda andra och sig själv mot smittor, påminner överläkare Rintala.

Ändrat : 14.9.2021 14:17
Skapad : 14.9.2021 14:00