Coronakoordinationsgruppen föreslår fortsatt distansundervisning över påsken i högstadieskolorna

Antalet coronavirussmittor i Egentliga Finland fortsätter att öka. Incidenstalet ligger nu på 250. För närvarande vårdas 27 patienter för corona vid Åucs sjukhus. 

På grund av den allvarliga smittsjukdomssituationen rekommenderar coronakoordinationsgruppen i Egentliga Finland att Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland fortsätter att bibehålla sitt beslut om distansundervisning i högstadieskolorna över påsken, alltså till och med 5.4. 

Beslutet som för närvarande gäller är i kraft till och med 28.3. Coronakoordinationsgruppen sammankallades till möte på tisdagen 23.3. och fattade beslut om att fortsätta också med alla andra rekommendationer till och med 5.4. 

Incidenstalet för coronasmittorna i Egentliga Finland under den senaste tvåveckorsperioden är nu uppe i 250,8 per 100 000 människor. Denna siffra är den högsta någonsin under hela coronapandemin. Under den senaste uppföljningsperioden var siffran 226. Andelen positiva coronatestresultat av alla tester som tagits har också stigit och är nu uppe i 5,8 procent, också denna siffra är den högsta under hela coronapandemin. 

Antalet coronaprover som tas per vecka är nu rekordhögt. Under de senaste två veckorna har Åucs laboratorier analyserat cirka 10 500 coronaprover från regionen Egentliga Finland per vecka. 

Två veckor efter läget i Helsingfors

Ordföranden för coronakoordinationsgruppen, chefsöverläkare Mikko Pietilä jämförde läget i Egentliga Finland med läget i huvudstadsregionen och HUS. Om man jämför situationen i förhållande till befolkningstalen, uppvisar coronasituationen i Egentliga Finland idag en eftersläpning på två veckor i förhållande till HUS. Detta betyder alltså att situationen i Egentliga Finland kommer att fortsätta att försvåras. 

- Om utvecklingen fortsätter som nu, är vi i samma situation här i Egentliga Finland om två veckor som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är i nu, säger Pietilä. 

Också barnen ska använda näs-munskydd

Inom kollektivtrafiken som drivs av Åbonejdens kollektivtrafik, Föli och den som drivs av Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) krävs att resenärerna använder näs-munskydd. Koordinationsgruppen rekommenderar också att alla kommuner kräver att resenärer i respektive kommuns kollektivtrafik och i skoltransporterna använder näs-munskydd.  Gruppen anser att näs-munskydd ska användas i alla skoltransporter, oavsett barnens ålder.   

- För att förebygga smittspridningen rekommenderar jag att också barnen använder näs-munskydd i skolorna och under skoltransporterna. Detta är befogat, då barnen lyckas i allmänhet använda näs-munskydd alldeles väl, säger överläkare Esa Rintala som ansvarar för skyddet mot smittsamma sjukdomar i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 

Utbyteseleverna har rest hem och sedan tillbaka till Finland

Coronakoordinationsgruppen diskuterade läget i Åbo, där ett coronasmittkluster omfattande mer än 70 utbyteselever har uppdagats. Uppenbarligen har en del av utbyteseleverna åkt till sina hemländer och sedan återkommit till Finland. 

Koordinationsgruppen rekommenderar att allt onödigt resande undviks. Dessutom önskar gruppen diskussion om riksomfattande praxis för inresor till Finland.  


Ändrat : 23.3.2021 14:07
Skapad : 23.3.2021 14:00