Coronakoordineringsgruppen rekommenderar coronahemtest

Nu då förekomsten av coronasmittor ökar kraftigt uppmanar coronakoordineringsgruppen befolkningen att testa sig för corona hemma. Gruppen rekommenderar hemtestning för alla som har kontakt med  social- och hälsovården.

Coronavirusläget försämras snabbt i Egentliga Finland. Incidensen för coronasmitta nådde åter ett nytt rekord, 627 smittfall per 100 000 invånare under de föregående två veckorna.

– Den vanligaste coronavarianten är nu omikron. Detta virus har påträffats i alla kommuner i Egentliga Finland. De flesta smittorna förekommer bland personer i åldern 20–30 år, men smittan förekommer nog i alla åldersgrupper, berättar infektionsläkare Harri Marttila vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Smittspårningen är trängd men pågår fortfarande. I endel kommuner har man varit tvungen att prioritera spårningen enligt anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd THL. Inom sjukvårdsdistriktet är spårningsfrekevensen nu 70 procent. Den vanligaste smittkällan är fortfarande människorna i närkretsen.

– Omikron har visat sig vara utomordentligt smittsam. Bland dem som smittats finns allt oftare personer som fått två och t.o.m. tre doser vaccin, säger Marttila.

Näs-munskydd och hemtest ska användas

Coronakoordineringsgruppen konstaterade vid sitt möte den 4 januari att det behövs ytterligare åtgärder för att stävja virusspridningen. Förutom näs-munskydd rekommenderar gruppen hemtest.

– Det är bra att ta ett hemtest före besök till social- och hälsovården. Dessutom kan var och en själv göra testet t.ex. före besök hos vänner och bekanta. Det är särskilt viktigt att skydda personer med nedsatt immunförsvar t.ex. på grund av någon sjukdom, sade ordföranden för koordineringsgruppen Mikko Pietilä.

På morgonen 4.1.2022 var antalet patienter som var intagna för intensivvård på sjukhusen i Egentliga Finland färre än fem och på de andra avdelningarna vårdades 24 smittade patienter. Antalet personer som avled på grund av coronasjukdom steg i december till det högsta under någon tidigare månad under pandemin, till 24 personer.

Idrott, gym och motion under coronatrygga förhållanden

Coronakoordineringsgruppen diskuterade villkoren för motion och annan idrottshobby då idrottsanläggningarna och gymmen öppnar igen efter stängningsbeslutet som togs av Regionförvaltningsverk i Sydvästra Finland. Dessa begränsningar upphör den 15. januari.

– Då anläggningarna åter öppnar blir det viktigt att vi bedömer särskilt omsorgsfullt hur det går att fortsätta på ett coronatryggt sätt individuella sportgrenar och gemensamma motionsevenemang i mindre grupper. Särskilt då det gäller hobbyverksamheten som idkas av barn och unga bör begränsningar inte komma ifråga, säger Mikko Pietilä.

Ändrat : 5.1.2022 08:38
Skapad : 4.1.2022 15:00