Coronakoordineringsgruppen vill få restaurangsmittorna under kontroll

Egentliga Finland är kvar i accelerationsfasen. Viruset sprider sig nu särskilt bland unga människor och under nattlivet. Koordineringsgruppen rekommenderar för Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) att verksamheten vid förplägnadsrörelser begränsas temporärt.  

Antalet smittfall i Egentliga Finland har bibehållits så gott som oförändrat. Indikatorerna som beskriver förekomsten av smittan är dock förhållandevis höga och senaste vecka konstaterades 166 smittfall. Incidensen för coronasmittorna har fortsättningsvis ökat under den senaste veckan. Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt var 66,6 (THL 19.7.21). Den trettonde juli var incidensen 63,7.  Andelen positiva coronatestresultat är nu 2,6 procent från 2 procent 13 juli.

Av alla smittor utgör de inhemska smittorna den största andelen. De flesta smittorna härstammar från närkretsen och utlandsresor. Antalet fall av coronasmitta och  exponering som härstammar från restauranger, nattklubbar och utomhuskonserter har vuxit.

Corona är nu yngre personers sjukdom

Cirka 40 procent av smittfallen konstateras nu i åldersgrupper som ännu inte vaccinerats, d.v.s. hos yngre vuxna och ungdomar (15–24-åringar).

– Deltaviruset grasserar nu särskilt bland den yngre befolkningen. Innan vi når en högre vaccinationsnivå i Egentliga Finland, får vi inte låta oss vaggas in i tron att läget skulle vara under kontroll, säger överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid Åucs.

Festivalfestandet är en smittorisk

Coronakoordineringsgruppen är oroad för smittspridningen på restauranger nu då festivaler ordnas under de närmaste veckorna i Egentliga Finland.

– Smittspridning sker på nattklubbar, restauranger och festivaler, eftersom folk som firar och festar glömmer att hålla säkerhetsavstånd och också andra säkerhetsföreskrifter tenderar att glömmas. Coronaviruset festar också under sådant beteende, säger Rintala med allvar i rösten.

Deltavarianten är den virusstam som för närvarande rör sig bland befolkningen. Denna variant smittar mycket lättare än de tidigare varianterna. Ökningen av smittfallen kan till stor del bero just precis på deltaviruset. Undersökningar har nämligen påvisat att de som insjuknat i deltavirussjukdom bär på mycket stora mängder av detta virus.

Epidemisituationen har försämrats alltsedan maj och vaccinationstäckningen har inte ännu nått den önskade nivån bland befolkningen. Därför beslöt koordineringsgruppen vid sitt möte idag 20.7.2021 att förorda tillfällig begränsning av verksamheten vid förplägnadsrörelser i syfte att förhindra ytterligare spridning av coronavirussjukdomen. Några ytterligare ändringar till de tidigare rekommendationerna som koordineringsgruppen utfärdat gjordes inte.

Nyckeln till frihet – vaccin!

Vaccinationerna fortsatte i jämn takt i Egentliga Finland. Av befolkningen i Egentliga Finland har 63,1 procent fått åtminstone en vaccindos och 28,9 procent har fått två.

– Det bästa du nu kan göra är att ta båda vaccindoserna när din tur kommer. Vi kan stoppa viruset endast om vi är fullt vaccinerade. Rantala vädjar att ingen skulle uppskjuta sin vaccinationstid på grund av sommarbestyr.

För närvarande vårdas sex patienter på Åucs för coronasjukdom. De flesta av dem har inte fått coronavaccinet.

Ändrat : 20.7.2021 14:20
Skapad : 20.7.2021 13:45