Coronaläget förvärras åter i Egentliga Finland 

I Egentliga Finland håller coronaläget på att gå mot det sämre. Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 145,8. För en vecka sedan var incidenssiffran 126,6.  Andelen positiva coronatestresultat av alla tagna test är nu drygt sju procent. 

– Epidemivågen rullar på och ingen nedåtgående trend ses, detta är oroväckande, säger överläkare Esa Rintala som är ansvarig smittskyddsläkare inom sjukvårdsdistriktet.

ÅUCS tar hela tiden emot nya patienter. För närvarande får 14 coronapatienter sjukhusvård och av dessa är mindre än 5 i intensivvård.

Oftast är vårdperioderna på vårdavdelningarna korta men patienterna i intensivvård behöver långvarigare vård.

Största delen av de smittade är i åldern 20–34 år. Personer med annat modersmål än svenska eller finska är fortfarande överrepresenterade både vad gäller antalet insjuknade och antalet som behöver sjukhusvård, men också personer med finska eller svenska som modersmål har intagits för sjukhusvård.  

Incidensen är högre hos ovaccinerade

incidensen som anger antalet personer över 12 år som fått coronasmitta i Egentliga Finland, grupperat enligt antalet vaccindoser

Incidensen av coronasmittan under de senaste 14 dygnen bland dem som fyllt 12 år och som är ovaccinerade är cirka 500 inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Motsvarade incidenssiffra för dem som fått en (1) dos coronavaccin är cirka 250, det vill säga 50 procent lägre.   

Däremot är incidenssiffran för dem som fått två doser coronavaccin cirka 50, det vill säga 90 procent mindre än hos dem som är helt ovaccinerade.   

– Nyttan av vaccination är ännu tydligare om vi ser på risken för allvarlig coronasjukdom. Risken för ovaccinerade personer inom vårt distrikt att bli intagna för sjukhusvård var senaste vecka 14 gånger större än för dem som fått två doser coronavaccin, säger Rintala.

Använd munskydd!

Fortfarande är näs-munskyddet en viktig metod att stoppa smittan.   

– Användningen av munskydd är ett effektivt sätt att förhindra smittor. Nu då läget blivit värre rekommenderar vi fortfarande användning av näs-munskydd plikttroget, säger chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Mikko Pietilä.

Näs-munskydd rekommenderas i följande situationer:

  • I kollektivtrafiken, särskilt under rusningstider.
  • I offentliga utrymmen inomhus och under publikrika evenemang där många människor kommer nära varandra.
  • I skolor och läroverk från och med grundskolans klass 6.
  • Dessutom ska personer som är på väg för coronatestning och personer som varit på test men vars testresultat inte är klart använda näs-munskydd, om det är nödvändigt att röra sig utomhus.
  • Var och en får fortfarande använda näs-munskydd enligt egen bedömning också annars.  
  • Sjukhuspatienter och -besökare ska använda näs-munskydd enligt sjukhusets anvisningar. 


Ändrat : 5.10.2021 14:51
Skapad : 5.10.2021 14:45