Coronaläget har åter försämrats snabbt i Egentliga Finland

Coronaläget har blivit svårare i Egentliga Finland. Egentliga Finland befinner sig dock fortfarande på basnivån. Om epidemin ytterligare försvåras, blir det nödvändigt med stramare rekommendationer för hälsoförsäkerheten. Arrangörer av olika evenemang samt resande bär nu på ett stort ansvar att beakta hälsosäkerheten. 

Coronaläget har försämrats i snabbt i Egentliga Finland. Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är 26,4 (THL 1.7.21). På fredagen 22.6.2021 var siffran 17,7. Andelen positiva coronatestresultat är nu dryggt 2 procent från 0,8 procent tidigare.

Ett tydligt tecken på den försämrade situationen i Egentliga Finland är att smittspårningen försvårats och antalet smittkällor ökat. Merparten av alla smittor härstammar från närkretsen och utomlands. Av smittorna utomlandsifrån härstammar merparten från smittor som finska resenärer hämtat med sig till Finland.

Under en period på två veckor (vecka 24–25) var läget vid Åucs sjukhusen sådant att inte en enda patient låg inne för coronasmitta och under en hel månad förekom inte en enda vårdperiod p.g.a. corona.  Dessvärre har situationen också i dessa avseenden försämrats. 

Arrangörer av folksamlingar bär stort ansvar i att förhindra smittspridning

Chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är djupt oroad över coronaläget som blivit sämre.

– Under det kommande veckoslutet och början av nästa vecka kommer vi att uppfölja minutiöst hur epidemin utvecklas i Egentliga Finland. Vi vet inte ännu om smittorna och exponeringarna för smittan kommer att fortsätta öka men läget är i alla fall allvarligt, säger Pietilä.

Egentliga Finlands landskap är fortfarande epidemiologiskt på basnivån, men det finns en stor risk att vi övergår till accelerationsfasen. 

– Jag förstår väl att arrangörerna för olika sommarevenemang är oroade över att dessa kunde bli inhiberade. Evenemangsarrangörer bär ett stort ansvar under veckoslutet framfor oss och under början av nästa vecka att sjukdomsspridningen förhindras. Om vi vill att sommaren skulle fortsätta såsom vi alla vill, måste precis alla evenemang arrangeras coronasäkert, säger Pietilä.

– Ingen gillar läget som det är nu, men nu gäller det allvar. Om utvecklingen inte ändras, blir vi tvungna att ta till mycket hårdare tag, påminner infektionsläkare Harri Marttila vid ÅUCS. 

Coronakoordinationsgruppen behandlar situationen åter nästa vecka på torsdagen 8.7.2021.

Deltavarianten allt vanligare i Egentliga Finland

Coronasmittorna har blivit allt vanligare i Egentliga Finland samtidigt som de ökat bland finländska turister. De flesta smittorna är av deltavarianten (tidigare kallad indiska varianten). Enligt Marttila håller deltavarianten på att bli den förhärskande virusvarianten i Egentliga Finland.

– Nu ska var och en söka sig till coronatestning med låg tröskel om man misstänker smitta eller exponering för viruset. Deltavarianten sprider sig mycket lättare och detta gör det svårare att klara av smittspårningen. Särskilt de som reser till Finland utomlandsifrån måste söka sig raskt till testning – detta är viktigt, säger Mattila.

Coronaepidemins tre faser

  • Under spridningsfasen tilltar epidemin snabbt. Incidensen för coronasmittorna är 25–50 fall per 100 000 invånare (under de senaste 14 dagarna), och mer än 2 procent av coronatesterna är positiva. Dessutom blir det svårt att spåra smittorna, d.v.s. ca 2/3 eller färre smittkällor kan identifieras. Samtidigt förutses en ökning av behövet för sjukhusvård och intensivvård. 
  • Epidemin växer under accelerationsfasen. Den lokala förekomsten av smittor är högre än under basnivån, men överstiger inte 25 fall per 100 000 invandare (under de senaste 14 dagarna).  Av coronatesterna utfaller 1–2 procent positivt. Massexponeringar förekommer inom regionen och dessutom många lokala och regionala smittkedjor. Största delen av smittkällorna kan fortfarande identifieras effektivt och funktionen av social- och hälsovården kan garanteras utan särskilda åtgärder. 
  • På basnivån växer inte epidemin. Smittincidensen är låg. Lokala och regionala smittkedjor hålls under kontroll och exponerade personer kan spåras utan dröjsmål. Nya coronafall förekommer sporadiskt eller hos personer som redan är i karantän.
Ändrat : 2.7.2021 14:35
Skapad : 2.7.2021 14:01