Coronaläget har blivit svårare igen: "Incidensen är tio gånger högre än förra våren"

Coronaläget i Egentliga Finland har förvärrats. Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 94,4. För en vecka sedan var incidenssiffran 77,5.  Andelen positiva coronatestresultat är uppe i 3,2 procent från 2,7 procent för en vecka sedan. 

Det finns flera orsaker till den försämrade utvecklingen i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  Smittorna inom familj och närkrets har ökat, smittorna på industriarbetsplatserna har ökat och festandet under valborg och annat festande bland ungdomar och personer i arbetsför ålder har ökat. Allt detta har ökat antalet smittor.  

Läget särskilt i Salo väcker dessutom fortfarande oro.  

– Av alla större kommuner inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har Salo det högsta antalet smittor per kommuninvånare. Smittorna är högre i Salo än i andra delar av landskapet inom dagvården, i skolorna, familjerna och större sammankomster, berättar överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Incidenssiffran för Salo är nästan 300.

Vaccinationsskyddet är tillräckligt täckande först på hösten

Trots att vaccinationsarbetet framskrider väl, är vaccinationsskyddet bland befolkningen fortfarande otillräckligt. Vaccinering av medelålders medborgare har nyligen påbörjats och yngre personer har knappt alls ännu vaccinerats.

– Den vuxna befolkningens vaccinationsskydd kommer att vara tillräckligt först på hösten, sedan den andra vaccindosen givits, säger Rintala.

Han påminner om att utlandsresor, massammankomster utan säkra skyddsavstånd och lättade restaurangbegränsningar inte ännu är realistiska framtidsutsikter och än mindre riskfria. 

Koordineringsgruppen rekommenderar att dimissionsfesterna ordnas enligt de restriktioner som gäller för närvarande för sammankomster generellt. För fester som ordnas i hemmen gäller en maximal begräsning på tio deltagare, vilket kommer att vara maximirekommendationen för tillställningar i hemmen då vi återgår till bedömning av de lokala epidemiförhållandena.  

Studentdimissionerna i avtrappad ordning

Dimissionerna får ordnas i skolor utan publik med personalen och studerandena närvarande, förutsatt att rekommendationerna om skyddsavstånd och bruk av näs-munskydd följs. Eventuell sångmusik sker enligt rekommendationen utomhus. 

Student- och konfirmationsfester och andra privata tillställningar kan arrangeras så att högst tio personer är närvarande på en gång. Kalasarrangemangen kan göras genom att avtrappa gästerna i mindre grupper åt gången. 

Sommarevenemangen hänger på coronaläget

Många arrangörer av olika sommarevenemang frågar om tillställningar med publik alls kan ordnas under inkommande sommar. Detta beror uteslutande på huruvida regionen befinner sig i fasen för samhällsspridning, i accelerationsfasen eller på basnivån.   

– I Egentliga Finland är epidemisituationen sådan att det är en synnerligen stor utmaning om vi ska nå basnivå under sommaren, då vi ju för närvarande fortfarande befinner oss i fasen för samhällsspridning.   Det finns bättre möjligheter att nå accelerationsfasen, men detta förutsätter att antalet smittor minskar klart, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 

Om regionen befinner sig i fasen för samhällsspridning ännu under sommaren, kan inga offentliga tillställningar ordnas, där publiken skulle överstiga tio personer. Om vi nådde accelerationsfasen under sommaren, skulle tillställningar med över 50 deltagare kunna arrangeras, under förutsättning att instruktionerna om säkerhetsavstånd och hygien följs. 

– Smittläget har förbättrats ansenligt under de två senaste månaderna, men incidensen är fortfarande uppe i nästan etthundra. För jämnt ett år sedan var den endast 10. Vi befinner oss alltså i en situation som är tio gånger värre vad incidens beträffar än för ett år sedan, säger specialistläkare Harri Marttila vid Åucs smittbekämpning. Än är det inte dags att pusta ut. 

Gruppen beslöt också att de är tvungna att skjuta upp starten för barns och ungas tävlingar och matcher med tio dagar. De skulle annars ha blivit tillåtna den 15.5. men epidemisituationen är sådan att man är tvungen att skjuta upp starten. Matcher bland barn och unga kan spelas igen tidigast den 25.5., beroende på coronasituationen. Man kan trots allt fortfarande träna och spela inom det egna laget. 

Coronaepidemins tre faser eller nivåer

  • Vid fasen för samhällsspridning är incidensen över 50 (de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) och andelen positiva testresultat av alla testresultat över 2 procent. Mindre än hälften av smittkällor går att utreda och behovet av sjukhusvård stiger. För närvarande gäller de två förstnämnda kriterierna i Egentliga Finland.
     
  • I accelerationsfasen är incidensen mindre än 25 (de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) och andelen positiva testresultat av alla testresultat 1–2 procent, massexponeringar förekommer, smittkällorna går till största delen att utreda och smittkedjorna att bryta. Behovet av sjukhusvård kan tillfredsställas utan specialarrangemang.
     
  • basnivån är smittincidensen låg, smittkedjorna hanterliga och de som exponerats för smitta kan till största del spåras. Nya fall förekommer isolerat eller hos personer som redan är i karantän.
Ändrat : 12.5.2021 10:58
Skapad : 11.5.2021 14:16