Coronaläget väcker fortfarande oro i Egentliga Finland

Trenden är visserligen sjunkande men incidensen och antalet fall av coronasmitta sjunker ovanligt långsamt.

– Den nuvarande förekomsten av coronasmitta är nu ungefär hälften av nivån då den varit som högst. Siffrorna är med andra ord mycket höga, säger överläkare Esa Rintala som är ansvarig för smittsamma sjukdomar inom sjukvårdsdistriktet.

Coronasmittor förekommer fortfarande rikligt, särskilt bland den ovaccinerade befolkningen med främmande modersmål. Denna befolkningsgrupp är också överrepresenterad bland dem som behöver sjukhusvård.

Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 126,6. För en vecka sedan var incidenssiffran 133. Andelen positiva coronatestresultat av alla tagna test är nu nästan sex procent.

– Den höga andelen positiva resultat visar att testningen är rätt riktad, säger Rintala.

Rekommendationen om distansarbete upphör snart i Egentliga Finland

Rekommendationen att arbeta på distans kommer att upphöra i Egentliga Finland 30.9, vilket är två veckor tidigare än den nationella policyn.

– Vår uppfattning är att detta inte kommer att öka väsentligt förekomsten av coronasmitta, eftersom de som nu jobbar på distans har oftast goda möjligheter att jobba i en hälsosäker arbetsomgivning, säger Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts chefsöverläkare Mikko Pietilä.

Coronasjukdomen sprider sig i främst inom familjen eller bland personer i samma hushåll, inom närkretsen och på andra arbetsplatser än inom social- och hälsovården.

Håll munskyddet på!

Nu då människor återvänder till sina arbetsplatser är det allt viktigare att alla använder näs-munskydd.

Samhället öppnar sig ett steg i taget. Institutet för hälsa och välfärd (THL) ska inom kort utge sin uppdatering av munskyddsrekommendationen. Därefter ska den lokala coronakoordinationsgruppen ta ställning till huruvida munskyddsrekommendationen i Egentliga Finland också ska uppdateras.

– Samhället öppnar sig i små steg och då upphör sådana begränsningar som inte längre behövs, säger Pietilä.

Om lokala smitthärdar uppkommer, kan man från fall till fall begränsa besök till vårdenheter och kräva användning av munskydd.

Vaccinationstäckningen på hög nivå

Av invånarna äldre än 12 år i Egentliga Finland har redan 84 procent fått en vaccindos och 68 procent har fått två.

Nu kan också de få en tredje dos som fått sin första och andra dos med kortare tidsintervall än sex veckor och som fick den andra dosen för mer än sex månader sedan.  

Den tredje vaccindosen har sedan senaste vecka getts åt personer med mycket svagt immunförsvar och som fått sin andra vaccindos för mer än två månader sedan.

Ändrat : 4.10.2021 09:44
Skapad : 28.9.2021 13:46