Coronapandemin sprider sig oroväckande snabbt i Egentliga Finland

Coronapandemin accelererar med fart i Egentliga Finland. Viruset sprider sig för närvarande oftast inom familje- och närkretsen. Dessutom förekommer det rikligt med smittor och exponeringar för viruset särskilt i skolorna i Åbo och i andra stadiets läroverk. Coronapandemigruppen påminner om att den som får ens de minsta symtomen måste absolut stanna hemma och vid behov uppsöka coronatestning.

– Coronaviruset sprider sig nu med synnerligen oroväckande fart inom Egentliga Finland. Nu senast måste var och en för sin personliga del leva ansvarsfullt i sin vardag, om vi ska kunna förhindra smittspridningen. Vi vill väl alla fira de lediga dagarna kring årsskiftet under så normala förhållanden som möjligt. Därför är det nu hög tid att hålla tillräckligt långt avstånd till andra människor och att stanna hemma om man får ens de allra lindrigaste symtomen och vid behov uppsöka coronatestning, säger Mikko Pietilä, ordförande för den regionala coronapandemiarbetsgruppen.

I Egentliga Finland är pandemin fortfarande i accelerationsfasen, men det är inte långt kvar till spridningsfasen. Den regionala coronapandemigruppen gör varje vecka en bedömning av i vilken fas pandemin är. De använder en trestegsskala för bedömningen.

I 70 procent av alla coronasmittor inom landskapet kan spridningsvägen utredas. Coronaläget varierar kraftigt från kommun till kommun. Antalet smittfall är betydligt högre i de större städerna än i de mindre städerna. Den regionala coronapandemigruppen uppmanar kommunerna att fatta beslut om användning av ansiktsmask (munskydd) enligt det epidemiologiska läget inom kommunen.

– I endel grundskolor i Åbo förekommer det synnerligen mycket smittor och exponeringar för coronaviruset. Inom övriga läroanstalter i landskapet har inte lika stora problem tillsvidare förekommit. Det är dock typiskt att spridningen får sin början uttryckligen i de större städerna, säger Pietilä.

Behovet av sjukhusvård har ökat. För närvarande vårdas nio coronapatienter på Åucs sjukhus.

– Antalet coronafall och incidensen av sjukdomen har vuxit signifikant under de två senaste veckorna. Incidentalet i Egentliga Finland har fördubblats jämfört med den föregående jämförelseperioden, berättar Esa Rintala, ansvarig överläkare för smittsamma sjukdomar vid Åucs.

Arbetsgruppen har inte ändrat rekommendationerna som är i kraft: www.vsshp.fi/korona.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt – Coronaöversikt 10.11.2020

Coronapandemin i Egentliga Finland har accelererat mycket snabbt. Incidensen av coronasjukdomen har stigit helt klart. Institutet för hälsa och välfärd THL meddelar att incidensen per 100 000 invånare steg signifikant i jämförelse med tidigare jämförelseperiod (12.10.-20.10.2020 då incidensen var 34,5). Under de två senaste veckorna (26.10.–8.11.2020) har incidensen per 100 000 invånare stigit till 62,9.

En tredjedel av smittorna härstammar från familjen och den övriga närkretsen. Smittorna i läroverken har ökat under de två senaste veckorna. Däremot har knappt alls några fall som skulle härstamma från nattklubbar och restauranger konstaterats. Det finns fortfarande smittor som konstateras efter utlandsresor.

Under den senaste veckan (2.–8.11.2020) konstaterades 147 nya smittfall, och av dessa uppdagades 55 fall under veckoslutet. Inom sjukvårdsdistriktets område är det totala antalet smittfall 8.11.2020 uppe i 1 198 fall.

Figuren visar antalen coronasmittfall inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Figuren visar konstaterade fall av coronasmitta under tiden 2.3.–1.11.2020 hos personer bosatta i Egentliga Finland.

Figuren visar förekomsten av coronasmitta som konstaterats under tiden 2.3.–8.11.2020 hos personer bosatta i Egentliga Finland. Statistiken visar att antalet fall sjönk under maj månad och var klart lägre under juni och juli. Från och med augusti har antalet coronafall i Egentliga Finland småningom ökat, och i oktober nåddes accelerationsfasen. Vi ser att kurvan stiger brant uppåt under de två sista veckorna i figuren (vecka 44–45).

Under den senaste veckan (2.– 8.11. 2020) analyserade Åucs laboratorier totalt 7 017 coronaprover. Andelen positiva svar är nu 2 procent av alla coronaprover som tagits inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Veckan innan (1.11.2020) var motsvarande siffra för Egentliga Finland 2,6 procent. Motsvarande andel för hela oktobermånad var 1,5 procent.

Ändrat : 10.11.2020 14:19
Skapad : 10.11.2020 13:15