Coronasamarbetsgruppen: Munskydd tas i bruk från och med klass 6

På tisdagen sammanträdde Egentliga Finlands coronasamarbetsgrupp och beslöt bibehålla alla tidigare rekommendationer oförändrade. Men nu rekommenderar gruppen dessutom – i enlighet med principerna som utstakats av Institutet för hälsa och välfärd THL – att alla som är fyllda 12 år bör använda munskydd. Epidemisituationen i Egentliga Finland tillåter inte restriktionslättnader.

– Det kunde vara fel signal att lätta på restriktionerna just nu, då vi knappt passerat toppen för antalet smittor. Den nya coronavarianten som smittar lätt är ett reellt hot vars framfart inte går att förutse särskilt väl, trots att antalet smittor av den nya varianter begränsar sig till några få hos oss. I alla fall kan incidensen av smittorna stiga mycket snabbt. Dessutom stiger antalet patienter som behöver sjukhusvård, konstaterar chefsläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Mikko Pietilä.

På tisdag morgon vårdades 16 patienter på Åucs för coronasjukdom.

Coronasamarbetsgruppen för Egentliga Finland gjorde ett tillägg till de nuvarande begränsningsrekommendationerna som utfärdats av Institutet för hälsa och välfärd THL gällande användning av munskydd av 12 år fyllda personer. I praktiken betyder den nya rekommendationerna att barn och ungdomar från och med sjätte klassen skulle använda munskydd i skolan.

– Vi uppmuntrar också barn att använda munskydd så mycket som möjligt, också utanför skolan, och alltid då tillräcklig distansering inte är möjlig. Vi får ofta höra frågan om vad som anses vara tillräcklig distansering. Säkerhetsavstånd måste iakttas i vardagen, i trafiken, i affärerna och under fritidsverksamheten. Exempelvis under fritiden ska man hålla ett minimiavstånd till närmaste människa på en skidstavslängd för att inte utsätta sig själv och andra för coronasmitta, säger Pietilä.

Egentliga Finlands coronasamarbetsgrupp framkastade redan tidigare att också yngre barn, de som går på klass 4 och 5, skulle använda munskydd, särskilt i de epidemiområdena där coronaviruset grasserar svårt. Också i denna fråga kan kommunerna bedöma sin linje enligt rådande situation. (Meddelande: 5.1.2021 Coronasamarbetsgruppens rekommendationer fortsätter till 24 januari i Egentliga Finland )

Den befarade ökningen uteblev

Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har incidentalet under den senaste observationstiden på två veckor fallit under hundra och är nu 98,5 per hundratusen invånare. Åbo avviker från distriktets andra kommuner, då denna siffra är i Åbo nästan 150. I alla kommuner i Egentliga Finland har man under den pågående epidemin konstaterat coronasmittor.

Andelen testresultat som utfallit positivt har sjunkit till 3,4 procent. Senaste vecka var siffran 4,2. Antalet tagna tester har återgått till samma nivå som före semesterperioden. Spårningen sker fortfarande effektivt i landskapet: inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har smittkällan kunnat fastställas till 70 procent.

­– Jämfört med antalet fall i mitten av december har antalet coronasmittfall sjunkit i Egentliga Finland. Under helgerna skedde ingen acceleration i antalet smittor som vi befarade, berättar överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar inom sjukvårdsdistriktet.

Resenärer hämtar smittor i accelererade takt

Det vanligaste stället att få coronasmitta är av personer som bor i samma hushåll och personer i närkretsen, men nu hämtas smittan allt oftare utomlandsifrån. Esa Rintala bedömer att antalet smittor har stigit i och med folk som jobbar i Finland har återvänt efter helgen till regionen. Under årets första vecka konstaterades 43 coronasmittor som härstammade från annat håll. Också resor inom Finland har åtföljts i större grad än tidigare av coronasmittor.

– Smittorna som kommer utomlandsifrån ger stor oro. Antalet sittror utomlandsifrån har stigit mycket kraftigt, och exempelvis igår härstammade inte minder 12 av de konstaterade 19 nya smittorna från utlandet. Denna typs smittkälla oroar särskilt mycket, då smittor utomlandsifrån kan före med sig virusvarianter som smittar väldigt lätt, säger Rintala.

Vaccinationerna mot corona ges i enlighet med statsrådets författning och THL:s utlåtande om vaccinationsordningen. Till och med måndagen 11.1.2021 hade företagshälsovården vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt vaccinerat 1 260 yrkeskunniga personer inom hälsovården. Kommunerna rapporterar vaccinationerna direkt till THL:s vaccinationsregister  (där uppgifterna presenteras enlig specialansvarsområde. Uppgifterna i vaccinationsregistret uppdateras med en viss fördröjning).

Läs mera: Läget inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ändrat : 12.1.2021 15:00
Skapad : 12.1.2021 13:46