Coronasamarbetsgruppen förlängde alla rekommendation till slutet av februari: ”Maximal rekommendation för distansarbete gäller.”

Antalet coronasmittor avtar inte i Egentliga Finland.  Den regionala coronasamarbetsgruppen förlängde giltighetstiden för alla tidigare rekommendationer ända till efter skidloven, d.v.s. till 28.2.2021.  Betydelsen och rollen av vuxna och yngre vuxna i att undvika massexposition för corona är stor.  Andra stadiens läroverk fortsätter med hybridundervisning och samarbetsgruppen påminner om att på alla arbetsplatser gäller rekommendationen om maximalt förverkligandet av distansarbete.

– Antalet coronafall bara ökar i Egentliga Finland och vi har nu upp till 60 positiva testresultat för corona dagligen.   Vi upplever alltså inte den förväntade nedåtgående trenden, utan läget stampar på stället, berättar överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Under hela epidemin har tillsvidare konstaterats 4 408 fall av corona i Egentliga Finland.   Incidensen för coronsamittorna inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har stigit och är nu uppe i 115,6.  För bara en vecka sedan var tvåveckorsincidensen per 100 000 invånare under 100.  Antalet coronatester som tagits har stigit och andelen positiva svar har sjunkit till 3,3 procent.  Under förra veckan var motsvarande siffra 3,6.

Vi får inte ge efter för coronatröttheten

Egentliga Finlands coronasamarbetsgrupp beslöt förlänga alla gällande rekommendationer till och med 28.2.2021. 

Förutom hotet om spridning av coronavirusjukdomen utgörs för närvarande det största hotet av ledan på begräsningarna som varit i kraft så länge och fortsätter tillsvidare.  Vi måste hålla oss principfasta nu, uppmanar chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Coronasamarbetsgruppen diskuterade frågan om den utdragna epidemin och de kontinuerliga begräsningarna som, förståeligt nog, känns uttröttande. 

- Ju bättre vi följer begränsningarna nu, desto mer smidigt går det att lätta på dem när epidemiläget tillåter.  Det är endast vi alla tillsammans som kan få epidemin att lugna sig, säger Mikko Pietilä.

Vuxna och arbetsplatserna spelar en allt större roll om vi ska få epidemin att lugna sig. 

- Vi påminner att rekommendationen om maximalt distansarbete gäller på riksnivå.  I själva verket uppmanar vi klarare än någonsin arbetsgivarna att verkligen utföra allt arbete på distans där det bara är möjligt.  Pietilä påminner också om att begräsningen om folksamlingar med högst tio personer är fortfarande i kraft.

I andra stadiets läroverk fortsätter epidemibekämpningen enligt hybridmodellen vilket betyder att endast sådan undervisning förverkligas i form av närundervisning som bedöms som nödvändig. Antalet exponerade personer både i läroverken och inom grundundervisningen har i vissa kommuner varit betydande.  Under vecka 4 exponerades totalt ca 350 människor för coronaviruset vid grundskolorna i Egentliga Finland.

Coronasamarbetsgruppen sporrar folk till utomhusmotion

Alla kan använda sig av utomhusmotionsställen oavsett ålder.  I alla situationer måste man iaktta distanseringsavstånden som är två meter.

– Rekommendationerna som nu gäller kommer att vara i kraft ända till tiden efter skidlovssäsongen.  Vår region erbjuder utomordentliga möjligheter till motion ute i den friska luften. Det är dessutom lättare att iaktta nödvändig distansering utomhus.  Glädjen att röra på sig kan nu förverkligas genom utomhusmotion, säger Mikko Pietilä.

Smittorna inom samma hushåll har igen stigit i Egentliga Finland.  Också fallen vars spårning inte lyckats har fördubblats sedan föregående vecka.  Får närvarande lyckas smittspårningen i 68 procent av fallen.

Under vecka 4 utfördes totalt 364 coronatester på Åbo flygplats och i Åbo hamn.  Antalet nästan fördubblades jämfört med föregående vecka.  I testningarna som gjorde i hamnen konstaterades tre positiva coronafall, medan av dem som testades på flygfältet var antalet fyra.  

Antalet patienter som vårdas för corona i Åucs är nu sju.  Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har man funnit totalt åtta fall av muterat coronavirus.

Vaccinationerna – boosterdoser nästa

Till och med måndagen 1.2. hade ca 14 500 personer i Egentliga Finland fått den första dosen coronavaccin och nästan 2 000 har också fåt boosterdosen (THL:s vaccinationsregister).

Andelen personer som fått första coronavaccinationen:

  • Ca 70 procent av hälso- och sjukvårdspersonalen som klassificerats som varande i behov av brådskande vaccination på grund av att de arbetar med corona eller av annan orsak  

  • Ca 92 procent av personalen som arbetar med äldreboendeservice

  • 100 procent av dem som bor i äldreboendeservice

  • Ca 13 procent av dem som är 80 år och över

Ca 0,5 procent av dem som är 70–79 år (dessa personer bor i enheter med dygnet runt vård och omsorg)

Ändrat : 2.2.2021 14:40
Skapad : 2.2.2021 14:30