Coronasamarbetsgruppens rekommendationer fortsätter till 24 januari i Egentliga Finland

– grundskolorna återgår till närundervisning

Distanslivet fortsätter i Egentliga Finland, då coronaläget inte tillåter att begräsningar hävs. Den regionala coronasamarbetsgruppen rekommenderar att endast högstadierna och klasserna 4–6 i lågstadiet återgår helt till närundervisning. Studerandena i andra stadiets läroverk fortsätter med när- och distansundervisning i lämpliga delar.

Egentliga Finlands regionala coronasamarbetsgrupp beslöt att fortsätta med så gott som alla tidigare rekommendationer t.o.m. den 24:e januari. Det är endast i grundundervisningen där alla elever kan återgå till sina pulpeter, då gymnasierna och yrkesläroverken ska fortsätta med hybridundervisning enligt rekommendationen. I högskolor och universitet fortsätter distansundervisningen.

– Den närundervisning som är nödvändig i andra stadiets läroverk bör garanteras, detta gäller bl.a. de sista abiturientkurserna och de praktiska arbetena som hör till yrkesutbildningsstudierna, säger Mikko Pietilä, chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 

Samarbetsgruppen utvidgar sin rekommendation gällande användning av munskydd. 

– Användning av munskydd rekommenderas då det är möjligt också i lågstadiet, särskilt i svårt drabbade epidemiområden. Givetvis är det kommunerna som har bedömningsutrymme i denna fråga, säger Pietilä.

Läget kan ändras då semestern tar slut

Epidemisituationen har blivit bättre i Egentliga Finland, men det är svårt att se åt vilket håll det går framöver. Tvåveckorsincidensen av coronasmittan har minskat. Efter julen var incidentalet 142 per 100 000 invånare under två veckor, på måndagen 4.1. var den 96. Landskapet är fortfarande i spridningsfasen.

– Siffrorna har varit nedåtgående. Vi hoppas såklart att trenden fortsätter. Det finns dock så många osäkerhetsfaktorer i bedömningen att det inte är möjligt att lätta på rekommendationerna, anser Esa Rintala som är ansvarig överläkare för smittsamma sjukdomar inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Kring årsskiftet togs ca 30–35 procent färre coronavirustester än under tiden före jul. Eftersom antalet prover är så mycket mindre, är det enligt Rintala inte möjligt att dra några slutsatser som skulle tala för att läget vore permanent på väg till det bättre.

– Antalet smittor kan öka med ett hopp, då människorna kommer hem från sina stugor, säger han.

Före julen var antalet coronasmittor 20–70 per dag i landskapet Egentliga Finland. Under helgerna och kring årsskiftet konstaterades däremot 15–17 smittfall per dag. Andelen coronatester med positivt utslag har under de två senaste veckorna varit 4,2 procent. För närvarande vårdas 14 patienter på Åucs på grund av coronainfektion.

Smitta i returbagaget

De vanligaste smittkällorna är fortfarande personer som bor i samma hushåll och som hör till närkretsen, men smittfallen som härstammar från utlandet ökar. Under nyårshelgen konstaterades bl.a. enbart bland Sverigeresenärer sex nya Corona smittor.

– Av smittorna som konstaterats under veckla 53 härstammande inte mindre än 18 från utlandet, berättar Mikko Pietilä.

Också personer som arbetar i Finland men bor utomlands kan också påverka smittsituationen då de återkommer till sina jobb efter helgerna. Vi måste alltså vara omsorgsfulla och försiktiga. Coronsamrabetsgruppen poängterar att ingen som har ens de minsta symtomen ska gå till skolan eller jobbet. Om alla följer denna uppmaning, kunde massexponeringar undvikas.

Ändrat : 5.1.2021 13:55
Skapad : 5.1.2021 12:45