Coronasmittorna från utlandet ökar fortfarande i Egentliga Finland:  rekommendationerna hålls i kraft till 7.2.

Trots att förekomsten av coronasmittor i Egentliga Finland avtar, tillåter epidemiläget inga lättnader i rekommendationerna. Av alla smittor i landskapet importeras 15–20 procent utomlandsifrån.

Egentliga Finlands regionala coronasamarbetsgrupp som sammanträdde på tisdagen beslöt att fortsätta alla tidigare rekommendationer t.o.m. söndagen 7 februari. Sjukdomsläget i regionen har inte blivit så mycket bättre att rekommendationerna skulle kunna frångås. Dessutom ger coronavirusvarianterna huvudbry.  

– Efter coronaläget i huvudstadsområdet är läget i Egentliga Finland värst och landskapet ligger fortfarande i fasen för epidemisk samhällsspridning. Trots att incidenssiffran under de senaste veckorna hållits under 100, har antalet patienter som vårdas på Åucs bibehållits på en hög nivå, berättar Esa Rintala, ansvarig överläkare för smittsamma sjukdomar i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Antalet patienter som vårdas för coronainfektion i Åucs uppgår nu till nio.  Incidensen för coronafallen har sjunkit sedan början an året inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  Måndagen 18.1. var siffran 85,2 per hundratusen invånare.

Antalet utförda coronatester har stigit i Egentliga Finland, men har inte ännu nått samma nivå som före jul.  Andelen positiva coronatestsvar är nu 3,0 procent.  Av smittkällorna lyckas man f.n. utreda 76 procent, vilket betyder att smittspårningen är framgångsrik i kommunerna.

Ihärdighet behövs fortfarande

Den regionala coronasamarbetsgruppen vädjar till befolkningen: följ fortgående alla rekommendationer omsorgsfullt. Samarbetsgruppen berättar att det finns preliminära planer hur rekommendationerna kommer att hävas och överväger hur och i vilken ordning begräsningarna kunde lättas på då epidemin tillåter. 

I skolorna i Egentliga Finland har massexposition och smitta av coronaviruset förekommit under de gångna två veckorna. Dessutom har smitthärdar förekommit på många arbetsplatser. Också på arbetsplatser utanför social- och sjukvården har förekomsten av coronasmitta varit större än under de föregående veckorna.

Nu är det särskilt viktigt att betona vikten av att följa rekommendationerna om användning av munskydd och om distansering.  

– Under alla former av hobbyverksamhet, både inomhus och utomhus, måste säkerhetsavstånden iakttas, poängterar Esa Rintala.  

Rekommendationen gällande användningen av munskydd ändrades den 12 januari och omfattar nu också alla personer över 12 år som bör använda munskydd i allt umgänge utanför skolan där tillräcklig distansering inte är möjlig. Samarbetsgruppen har tidigare rekommenderat att man skulle överväga användning av munskydd också för eleverna i klass 4–5, särskilt i områden där epidemisituationen är svår.

Gruppen påminner särskilt om att munskydd ska användas vid alla kundkontakter.  Denna rekommendation gäller också kundkontakter utomhus.

Antalet smittor från utlandet fortfarande högt

– Smittor från närkretsen och samma hushåll har uppvisat en sjunkande trend. Däremot har antalet smittor som härstammar från utlandet förfarande varit högt, berättar Esa Rintala.

– Under vecka 2 konstaterades 36 smittfall som importerats utomlandsifrån. Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har sju fall av coronavirusmutation konstaterats. Smittor utomlandsifrån utgör en kraftig motor som upprätthåller epidemin, och hotet om en utvidgning av epidemin ökar betydligt i och med dessa coronavarianter, säger chefsläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Mikko Pietilä.

Siffrorna för positiva testresultat i Åbo får ett tillskott av de coronafall som konstaterats i samband med testningarna vid riksgränserna, trots att de testade inte blivit kvar i Åbo eller inte är skrivna i någon kommun.

– Andelen smittor som härstammar utomlandsifrån har sedan början av januari hållit sig kring ca 15–20 procent, säger Mikko Pietilä. 

Till och med måndagen 18.1.2021 hade företagshälsovården vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt vaccinerat ca 2 000 yrkeskunniga personer inom hälsovården. Kommunerna i Egentliga Finland har rapporterat för sjukvårdsdistriktet att de utfört ca 3 500 vaccinationer för corona.

Informationen sammanfattas på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsida.

Ändrat : 19.1.2021 14:41
Skapad : 19.1.2021 14:30