Coronavaccinet är tryggt och det skyddar mamman och fostret

Coronavaccinet skyddar gravida kvinnor från allvarlig sjukdom och i och med det också fostret från till exempel för tidig födsel, vilket en allvarlig coronasjukdom kan leda till.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) lade den här veckan till gravida kvinnor på listan över grupper som är i risk för allvarlig coronavirussjukdom. 

– Graviditet inverkar på kvinnans motståndskraft och då stiger benägenheten för svåra infektioner. Under graviditeten ökar också risken för blodpropp och andningen blir mer ansträngd. Förutom dessa funktionella förändringar inverkar också den växande livmodern på den väntande mammans andning, säger överläkare Eeva Ekholm ansvarig för graviditet och förlossning vid ÅUCS.

Väntande mamma håller händerna på sin mage.

En allvarlig sjukdom kan förhindras genom att ta vaccinet. Gravida kan ta coronavaccinet när som helst under graviditeten. Man kan ta den första, andra och tredje dosen som normalt under graviditeten.

– För tillfället har corona ökat betydligt och till ÅUCS kommer alltfler gravida som har corona.

De gravida som haft svårare symtom av corona och därför kommit till ÅUCS för vård har varit ovaccinerade.

– Vaccinet skyddar både gravida och icke-gravida från en allvarlig sjukdom, säger Ekholm.

Varför är vissa rädda för vaccinet?

– Den väntande mamman har naturligtvis en oro för fostret och många är rädda för att vaccinet på något sätt skulle kunna skada barnets utveckling. Forskning visar att vaccinet är tryggt att ta under graviditeten och det finns inget som tyder på ökad risk för missfall eller skador på fostret, säger Eeva Ekholm.

Tvärtom skyddar coronavaccinet mamman från en allvarlig coronasjukdom och i och med det också det ofödda barnet, genom att skydda det från graviditetskomplikationer såsom för tidig födsel och skydda det nyfödda barnet från coronainfektion.

Coronavaccinet har inte visat sig ha någon som helst inverkan på fertiliteten.

Eeva Ekholm, avdelningsöverläkare

Avdelningsöverläkare Eeva Ekholm i nya Fyrsjukhuset dit förlossningarna flyttar 10.2.2022.

Corona kan leda till för tidig födsel

En coronainfektion under graviditeten ökar något risken för graviditetsförgiftning och intrauterin död (att fostret dör i livmodern). En svår coronainfektion kan också leda till att man är tvungen att förlösa barnet tidigare än beräknat.

Mamman är tvungen att vara isär från sin bebis ifall hon själv är i intensivvård. Corona smittar inte vanligtvis från mamman till fostret via livmodern. Efter förlossningen rekommenderas en mamma med corona att använda näs-munskydd så att inte coronan smittar som droppinfektion till den nyfödda.

Ändrat : 21.1.2022 13:36
Skapad : 20.1.2022 12:45