Covidintyget togs i bruk – vaccinationsivern ökade 

Incidensen av coronasmittorna har åter börjat sjunka och nu ligger den på samma nivå som i slutet av juli 2021. Trots det har sjukhusbelastningen hållits på samma nivå som under de föregående veckorna. Då covidintyget togs i bruk under veckoslutet har en ökning av antalet coronavaccinationer setts.

Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 122. För en vecka sedan var incidenssiffran 148. Andelen positiva coronatestresultat av alla tagna tester är nu 6,5 procent. 

Coronasjukdomen belastar fortfarande sjukhuset i stor utsträckning och för närvarande vårdas i ÅUCS sex patienter på vårdavdelning och fem patienter på intensivvårdsavdelningen. Under de senaste fyra veckorna (veckorna 38–41) har 41 vårdperioder påbörjats inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt på grund av coronavirusinfektion. Av dessa 41 var 30 (73 procent) patienter helt ovaccinerade, fem (12 procent) hade fått en dos vaccin och sex (15 procent) hade fått två doser. Det förefaller som om sjukhusbelastningen skulle bibehållas på åtminstone samma nivå som nu under de närmaste dagarna.

Vaccinationstäckningen i Egentliga Finland bland dem som är 12 år eller äldre är nu 85,9 procent för den första vaccindosen och 74,6 procent för den andra dosen.

- Hos oss är vaccinationstäckningsprocenten för den första dosen högst i trängsel-Finland, berättar Mikko Pietilä som är chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. I östra Finland är vaccinationstäckningen störst i hela landet och detta beror på att befolkningen där är äldre än i Egentliga Finland.

Antalet förstagångsvaccinerade personer i Egentliga Finland har ökat rätt långsamt under de senaste veckorna.

- Hos oss i Egentliga Finland finns det ännu cirka 53 000 personer som fyllt 12 år som inte överhuvudtaget vaccinerats mot coronasjukdomen. Denna siffra sjunker långsamt. Senaste veckan (vecka 41) gavs dock cirka 2 200 förstadoser av coronavaccin, medan siffran under de föregående veckorna har varit under 2 000. Förmodligen har ibruktagningen av covidintyget ökat vaccinationsivern bland befolkningen, säger infektionsläkare Harri Marttila vid ÅUCS.

Ändrat : 21.10.2021 09:08
Skapad : 19.10.2021 11:30