De flesta som behöver sjukhusvård är inte vaccinerade mot coronaviruset  

Coronaviruset i Egentliga Finland befinner sig fortfarande i fasen för samhällsspridning. Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 203,1. För en vecka sedan var incidenssiffran 174,3.  

– Det förefaller som om epidemivågen nu skulle ha nått sin kulmen eller att den i alla falla nått en platå.  Men detta återstår nog att se, säger överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS).

Den förhärskande virustypen är fortfarande deltavirusvarianten och invånarna i Egentliga Finland låter sig testas flitigt. Andelen positiva coronatestresultat är nu uppe i 5,6 procent mot 5,1 procent den 3 augusti. 

Största delen av sjukhuspatienterna har inte vaccinerats

För närvarande vårdas mindre än fem patienter för coronavirusinfektion på ÅUCS.  Av alla coronapatienter som behövt sjukhusvård har största delen varit helt ovaccinerade. 

Under år 2021 har tillsvidare 45 coronapatienter behövt intensivvård. Av dessa patienter har 95 procent varit helt ovaccinerade. Fem procent har fått en vaccindos. Ingen som fått båda vaccindoserna har behövt intensivvård överhuvudtaget.

– Detta visar hur stor effekt vaccinering har på att skydda människor mot den allvarliga sjukdomsformen, säger Rintala.

Vaccinationerna fortsätter i jämn takt inom Egentliga Finland. Av befolkningen i Egentliga Finland har 67,3 procent fått åtminstone en vaccindos och 38,8 procent har fått två.  

Vaccination av barn och ungdomar i åldern 12–15 år har påbörjats i Egentliga Finland. Möjligheten till pop-up-vaccination för studerande och unga vuxna har varit populär och ska fortsätta i olika kommuner inom regionen. 

Oförändrade begränsningar

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp införde inga ändringar på gällande restriktioner vid sitt möte på tisdagen.

– Målsättningen är förstås att återgå till ett så normalt liv som möjligt, så fort epidemiläget tillåter. Vi strävar till att fatta endast sådana beslut som har en verklig inverkan på epidemikontrollen. Vi vill inte begränsa människors normala liv i onödan, säger Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts chefsöverläkare Mikko Pietilä.

 


Ändrat : 10.8.2021 13:21
Skapad : 10.8.2021 13:15