​Den 4 juni återgår Egentliga Finland till den lindrigare fasen i coronaepidemin

Coronaläget har utvecklats fortfarande gynnsamt i Egentliga Finland. Dagens färska coronasiffror visar att Egentliga Finland återgår till den mellersta fasen i coronaepidemin, d.v.s. till den så kallade accelerationsfasen, på fredagen 4 juni.

Incidensen för coronasjukdomen har sedan senaste fredag varit mindre än 50 nya fall per 100 000 personer under två veckor. Den färskaste incidenssiffran som Institutet för hälsa och välfärd THL rapporterat för vår region är 28,3. Av alla personer som testats har färre än 1 procent (0,9 procent) visat sig ha coronasmitta. Smittspårningen har lycktas redan länge för mera än 80 procent av dem som insjuknat.

Egentliga Finlands coronakoordineringsgrupp ansåg att övergången till accelerationsfasen är befogad på fredagen, då kriterierna som THL uppställt för accelerationsfasen gällt i en vecka.

– Coronakoordineringsgruppen vill öppna vardagen för näringslivet och för alla som bor och vistas i Egentliga Finland genast då epidemiläget tillåter det. På detta sätt vill vi göra det möjligt att alla fester, jippon och semestrar under försommaren blir av. Det ligger i våra egna händer att bibehålla den goda utvecklingen under denna så länge eftertraktade fas i epidemin, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Håll säkerhetsavstånden vid offentliga tillställningar

Maximigränserna för antalet personer vid olika tillställningar avskaffas. Det är nu arrangörernas plikt att ordna offentliga tillställningar och allmänna möten så att de närvarande i verkligheten kan undvika närkontakt. (Se Regionala beslut samt en tillräcklig hygiennivå ska beaktas vid offentliga tillställningar ).

Ansvaret för besluten bärs av regionförvaltningsverken och kommunerna inom sina förvaltningsområden. Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk har beredskap att fatta de beslut som behövs under accelerationsfasen bl.a. gällande offentliga tillställningar och jippon. Beträffande begräsningarna för restauranger följer vi statsrådets beslut 3.6.2021: Begränsningarna för förplägnadsrörelser i Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt och landskapen Södra Karelen och Egentliga Finland lättas upp den 4 juni

Egentliga Finlands coronakoordineringsgrupp utfärdade dessa rekommendationer:

  • Gruppen uppmanar till särskild eftertanke vad gäller resor utomlands; var och en ska beakta utrikesministeriets rekommendationer.
  • Individuell hobbyverksamhet och hobbyverksamhet utomhus i grupp för vuxna är åter tillåtna. Detta gäller också matcher och tävlingar.
  • Matcher och tävlingar inom individuella idrottsgrenar inomhus (utan närkontakter) får åter ordnas.

Dessa rekommendationer är fortfarande i kraft:

  • Rekommendationen om användning av näs-munskydd står kvar.
  • Kom fortfarande ihåg att hålla tillräckliga trygghetsavstånd.
  • God handhygien är fortfarande viktig.
  • Rekommendationen gällande distansarbete är fortfarande i kraft, arbetsgivaren beslutar om övergång till distansarbete.

Läs mera här:

Coronakoordineringsgruppen rekommenderar att Egentliga Finland återgår till accelerationsfasen på fredag om läget bibehålls lugnt

Ändrat : 4.6.2021 13:25
Skapad : 4.6.2021 11:15