Den elektroniska mödravårdsjournalen betjänar gravida

På Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område har man redan tidigare använt iPana-tjänstens digitala informationsblankett, som nu utvidgas till en elektronisk mödravårdsjournal. Journalen är en digital version av det traditionella kortet dit man antecknar alla uppgifter som gäller graviditeten, allt från förhandsinformation till eftergranskning.

  Elektroniska mödravårdsjournalen.

Kortet i pappersform faller bort an efter den digitala versionen tas i bruk. Ifall graviditetsuppföljningen påbörjats med papperskort, övergår man inte till den digitala versionen mitt i graviditeten.

Du kan ta del av din graviditetsuppföljning och vård genom att fylla i den begärda förhandsinformationen samt ett frågeformulär innan ditt första rådgivningsbesök. Via den digitala tjänsten finns alltid mödravårdsjournalen och mångsidig information om graviditeten till hands. Du kan vara i kontakt med rådgivningspersonalen och yrka dina önskemål. Du kan också föra dagbok via tjänsten och inkludera bilder.

Via egna anteckningar kan man fylla i både blodsocker- och blodtrycksvärden när det uppföljs hemma och då syns de direkt för vårdpersonalen. Du kan också läsa vårdpersonalens anteckningar var som helst, när du vill.

Tjänsten kan användas via dator, tablett eller mobiltelefon via en SSL-skyddad förbindelse. Inom tjänsten finns även en informationsbank (tills vidare endast på finska) om fostrets utveckling och tillväxt, samt svar på vanliga frågor under graviditeten och även ett nationellt diskussionsforum för gravida mammor.

Du hittar all din graviditetsinformation också efter förlossningen och det är möjligt att skriva ut en sammanfattning om graviditeten och förlossningen.

 

Mer information (på finska) finns på iPanas webbsidor: https://www.ipana.fi.  

Ändrat : 21.4.2020 13:21
Skapad : 11.1.2019 14:55