Den regionala samarbetsgruppen i Egentliga Finland förlänger tiden för begränsningsrekommendationer till 10 januari

Rekommendationerna som syftar till att begränsa coronavirusepidemin kommer att gälla i huvudsak t.o.m. 10 januari.  Den regionala samarbetsgruppen beslöt fortsätta med samma rekommendationer, då antalet coronasmittfall i Egentliga Finland är fortfarande mycket högt.  

Senaste vecka (7.–13.12.) konstaterades totalt 456 fall av corona i Egentliga Finland, vilket är en ökning på ca 50 procent i jämförelse med veckan innan.  Det totala antalet fall av coronasmitta i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt uppgick på söndagen 13.1. till 2 385.  Incidensen under två veckor per 100 000 invånare uppgick 15.12. till 153,3. Detta är högre än medeltalet i hela Finland.  Coronaviruset i Egentliga Finland befinner sig i fasen för samhällsspridning. 

Den regionala samarbetsgruppen i Egentliga Finland preciserade de tidigare rekommendationerna och utfärdade nya vid sitt möte 15.12.2020

  • Rekommendationerna som gavs 1 december hålls till största del i kraft till och med 10 januari 2012. 
  • All offentliga hobby- och idrottsanläggningar, såsom simhallar och gym, hålls enligt rekommendationen stängda till och med 27 december.  Samarbetsgruppen gör en ny bedömning av denna rekommendation före nyår.  
  • Onödiga resor från Egentliga Finland till andra landskap som är i spridningsfasen och vice versa ska undvikas. 
  • Också de övriga rekommendationerna hålls i kraft

Vinterfester tillsammans med kärnfamiljen

Tyvärr går det inte längre att identifiera smittkällorna för coronavirusinfektionera lika väl som tidigare under epidemin.  Senaste vecka utreddes smittkällan för 57 procent av dem som insjuknade.   Senaste vecka härstammade en fjärdedel av coronasmittorna (över hundra smittfall) från samma hushåll där de besmittade bor. 

– Rekommendationerna gäller precis var och en av oss.  Ju bättre vi följer rekommendationerna, desto bättre kommer epidemin att lugna sig. Senaste vecka uppkom exempelvis inte mindre än sex smittor vid en och samma familjefest, säger överläkare Esa Rintala, ansvarigläkare för smittsamma sjukdomar vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 

– Nu ska jul, nyår och andra vinterfester firas endast inom kärnfamiljen  Det är förstås smärtsamt, men i år går det helt enkelt inte att fira tillsammans med släkt och vänner eller i kamratkretsen, säger Esa Rintala.   

Besökare på vårdhem – givakt!

Totalt 26 fall av coronasmitta har uppdagats under de två senaste veckorna vid olika vårdhem.   Både boende och personal har fått smittan.  

– Det är klart att vi alla vill träffa släktningar under jultiden, och boende på vårdhem har såklart full rätt att träffa sina anhöriga.  Vi rekommenderar att äldre personer och personer i någon riskgrupp som bor på vårdhem besöks högst av två personer samtidigt.  Munskydd är absolut obligatoriska vid dessa besök och god handhygien måste följas, säger Esa Rintala med eftertryck. 

Rekommendationerna baserar sig på Institutet för hälsa och välfärd THL:s anvisningar.

Förutom vårdhem har också arbetsplatser varit härdar för coronasmittan. 

Behovet av sjukhusvård har ökat snabbt.  För närvarande vårdas 13 patienter på Åucs vårdavdelningar och 5 patienter på intensivvårdsavdelningen.  Detta är mera än under någon vecka hittills under coronaepidemin. 

Antalet coronatest som togs senaste vecka var det högsta under hela coronatiden.  Under veckan analyserades över 10 000 coronaprover.   Andelen positiva resultat fortsätter att öka och ligger nu på 4,1 procent.  Veckan innan var siffran 2,5 procent. 

Figur 1:  Antalet nya coronafall per vecka inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Statistik över nya koronafall i Egentliga Finland. Förklaring efter bild.

Figuren visar förekomsten av coronasmitta som konstaterats under tiden 2.3.–13.12.2020 hos personer bosatta i Egentliga Finland. Statistiken visar att antalet fall sjönk under maj månad och var klart lägre under juni och juli. Från och med augusti har antalet coronafall i Egentliga Finland småningom ökat, och i oktober nåddes accelerationsfasen. Under veckorna 45–47 sjönk antalet smittfall men nu har antalet nya fall stigit kraft.

Figur 2:  Incidensen av coronasmittor per 100 000 invånare och 14 dygn inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Statistik över incidensen av coronasjukdom. Förklaring efter bilden.

Figuren visar incidensen för coronavirussjukdomen som konstaterats under tiden 2.3.–13.12.2020 hos personer bosatta i Egentliga Finland. Statistiken visar att incidensen sjönk under maj månad och var klart lägre under juni och juli. Från och med augusti har incidensen för coronavirussujukdomen i Egentliga Finland småningom ökat, och i oktober nåddes accelerationsfasen. Under veckorna 45–47 sjönk incidensen men sedan har det stigit åter betydligt.

Ändrat : 15.12.2020 17:24
Skapad : 15.12.2020 13:45