Egentliga Finland har övergått till upptrappningsfasen av coronaepidemin – rekommendationer av den regionala arbetsgruppen

Coronapandemin accelererar i Egentliga Finland. Den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen konstatareade idag tisdag 6.10.2020 att hela landskapet är nu i coronaepidemins upptrappningsfas. Risken för massexponering föreligger särskilt på utskänkningsställen och offentliga tillställningar som ordnas inomhus.  

Arbetsgruppen rekommenderar följande för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt:

  • Ansiktsmask, d.v.s. munskydd, används i situationer där det inte är möjligt att hålla tillräckligt med distans mellan 1–2 meter.
    • Rekommendationen följer rekommendationen som Institutet för hälsa och välfärd THL utgett gällande användningen av ansiktsmask. Enligt denna rekommendation användning av ansiktsmask rekommenderas i offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas, samt i läroanstalter på andra stadiet (inklusive gymnasier) och högskolor.
    • Arbetshälsoinstitutet och arbetsgivarna ger anvisningarna för arbetstagare.
  • Om arbetsgivarens anvisningar tillåter, bör man överväga att övergå till distansarbete och distansmöten. Styrgruppen påpekade att rekommendationen för distansarbete gäller i Egentliga Finland enligt statsrådets principbeslut.

Dessa rekommendationer träder i kraft på torsdagen 8.10.2020. Genom att ha en övergångstid vill man säkerställa att regionala aktörer får tillräcklighet med tid för de åtgärder som rekommendationerna förutsätter.

Coronapandemiläget varierar fortfarande kraftigt mellan regionens kommuner. Om man betraktar hela Egentliga Finland, befinner sig landskommunen nu i upptrappningsfasen.

– Vår uppgift är att förebygga effektivt spridningen av coronapandemin i hela landskommunen och vi vill att våra rekommendationer är konsekventa. Vår regionala samarbetsgrupp beslöt enhälligt att hela landskommunen ska följa rekommendationerna som gäller upptrappningsfasen. Vi stöder oss på THL:s rekommendationer enligt vilka munskydd ska användas i detta skede av pandemin i offentliga inomhusutrymmen och offentliga tillställningar, där närkontakt inte kan alltid undvikas, säger chefsläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.

Under se senaste sju dygnen har 70 nya fall av coronavirussmitta konstaterats inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område. Totala antalet fall inom sjukvårdsdistriktet uppgår nu till 622.

Styrgruppen ger inga rekommendationer gällande offentliga tillställningar. Inom Egentliga Finland gäller för närvarande Regionförvaltningsverkets bestämmelse enligt vilken tillställningar med mer än 50 deltagare är tillåtna inomhus och på avgränsade platser utomhus då arrangören av tillställningen kan garantera deltagarnas säkerhet.

Styrgruppen anser det nödvändigt att granska närmare öppettiderna för utskänkningsställena, då en synnerligen betydande del av smittfallen kan spåras till restauranger och nattklubbar. Här faller dock jurisdiktionen under statsrådet.

Arbetsgruppens grunder för upptrappningsfasen:

– Smittincidensen i Egentliga Finland under de senaste 14 dygnen av coronaepidemin är 18,8 fall inom landskapets befolkning. (THL använder som kriterium för upptrappningsfasen en regional incidens på ca 10–25 smittfall per 100 000 invånare per 14 dygn.)

  • Andelen positiva svar av alla coronatester är 1,3 procent. (THL använder kriteriet minst en procent för upptrappningsfasen).
  • Lokala smittkedjor har förekommit i betydligt större antal än senaste vecka.
  • Smittorna går huvudsakligen fortfarande att spåras. För närvarande identifieras smittkällan i ca 80 procent av fallen.
  • Behovet av sjukhusvård kan tillfredsställas utan extra åtgärder. Antalet patienter som behöver sjukhusvård på grund av coronasmitta i Egentliga Finland i dagens läge är mindre än fem.

Den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen är en gemensam styrgrupp för många aktörer. Gruppen möts regelbundet och gör upp regionala rekommendationer.   I arbetsgruppen ingår medlemmar från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, NTM-centralen, flera kommuner och Institutet för hälsa och välfärd THL.  Arbetsgruppen leds av chefsöverläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.

Klienter, kunder och besökare vid sjukvårdsdistriktet ske helst använda munskydd

Personer som besöker någon av verksamhetsenheterna inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt rekommenderas användning av munskydd (mun-nässkydd). Denna rekommendation gäller såväl patienter som besökare på sjukhuset. Rekommendationen träder ikraft den 7. oktober och gäller tillsvidare. Avsikten med användning av munskydd är att förhindra coronasprinding.

Personalen vid sjukvårdsdistriktet använder munskydd i alla situationer där man inte kan vara säker på att tillräckligt avstånd (1–2 meter) kan hållas till närmaste person.

– Vår personal och våra patienter vill göra tillsammans allt i sin makt för att stävja epidemispridningen. Därför rekommenderar vi, i enlighet med THL:s nationella kriterier, användning av munskydd i offentliga utrymmen. Sjukhusen är också offentliga utrymmen. Utgångspunkten är att sjukhusbesökare har med sig sitt eget munskydd, säger överläkare Esa Rintala, ansvarig för infektionssjukdomar.

Läs mera här:

Ändrat : 26.11.2020 10:22
Skapad : 6.10.2020 15:00