Egentliga Finland i accelerationsfasen snart en vecka – allt ljusare läge 

Egentliga Finland har varit i den så kallade accelerationsfasen nu en knapp vecka. Den regionala coronakoordinationsgruppen gjorde några smärre justeringar i de gällande, redan lättade, restriktionerna. Nästa vecka övervägs övergången till basnivån.

– Läget har fortsatt att utvecklas i en positiv riktning och min förhoppning är att samma gynnsamma utveckling fortsätter, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 18,4. Av dessa fall kommer så mycket som nästan hälften från utlandet. För en vecka sedan var incidenssiffran 37,7. Andelen positiva coronatestresultat är nu 0,6 procent från 1,1 procent för en vecka sedan. 

Hobbyverksamheten får fortsätta – utan maximiantal för deltagare

Hobbyverksamheten i grupp för såväl barn och unga som för vuxna får fortsätta men säkerhetspraxis måste fortfarande följas. Men några begräsningar i antalet deltagare i hobbyverksamheten för vuxna och för barn och unga finns inte längre. Sydvästra Finlands Regionförvaltningsverk (AVI) har bestämt begräsningarna för offentliga tillställningar. 

För tiden 4.6.–3.7.2021 har AVI beordrat att det inom Egentliga Finland är tillåtet att arrangera tillställningar och möten med över tio personer inomhus och över 50 personer i avgränsade områden utomhus, förutsatt att kunderna och deltagarna samt sällskap kan reellt och i verkligheten undvika närkontakt med varandra genom att följa de instruktioner som Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) utfärdat.

Körsång inomhus bör dock fortfarande undvikas. Också utomhus rekommenderas iakttagande av säkerhetsavstånden.

Resenärer från länder med smittorisk hänvisas till hälsokontroll

Om du kommer till Finland från ett land som anses ha hög risk för coronavirussmitta bör du gå på coronatestning, såvida du inte bevisligen haft coronavirussjukdom själv under de senaste sex månaderna.  Till dessa så kallade riskländer hör de länder där incidensen för coronavirussjukdom är över 25 insjuknade per 100 000 invånare under 14 dygn – största delen av världens länder. Exempelvis i Estland är incidenssiffran fortfarande över 100 och i Sverige över 300.

– För att kunna bibehålla vår situation så här bra, måste resenärer som återvänder till Finland gå på coronatestning och stanna i frivillig karantän ända tills testresultatet kommit, säger Pietilä.

Ta coronavaccin när din tur kommer

– Det är synnerligen viktigt att vuxna personer låter vaccinera sig för att garantera att ungdomarna och den arbetsföra befolkningen uppnår en hög vaccinationsgrad, säger överläkare Esa Rintala, ansvarig för smittsamma sjukdomar i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Genom vaccination blir det möjligt att samhället så småningom kommer att kunna öppnas alltmer och då blir det möjligt för envar att resa.

För närvarande vaccineras främst personer från och med 35-årsåldern och äldre i Egentliga Finland, men så fort det blir dags att vaccinera yngre finländare, lönar det sig att alla drar sitt strå till stacken och tar vaccinet. Genom att ta vaccinet skyddar du inte bara dig själv utan också alla andra, oberoende av ålder.

– Det är också mycket viktigt att du tar den andra vaccindosen, påminner Rintala. 

 


Ändrat : 8.6.2021 13:55
Skapad : 8.6.2021 13:45