Egentliga Finland övergår till spridningsfasen idag

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp fattade idag beslut om att landskapet övergår omedelbart från accelerationsfasen till spridningsfasen. Alla kriterier för spridningsfasen är nämligen uppfyllda.  

Coronasmittan sprider sig nu med fart i Egentliga Finland. Antalet nya coronasmittor är nästan etthundra varje dag. Den 28 juli konstaterades 134 positiva coronatestresultat, vilket är den tredje högsta siffran under ett dygn i Egentliga Finland under hela epidemin.

Behovet av sjukhusvård ökar och allt flera coronasjukhuspatienter är unga vuxna. På måndagen 2.8.2021 låg 11 coronapatienter inne för vård på ÅUCS. För närvarande behöver ingen coronapatient intensivvård.

– Bland coronasjukhuspatienterna finns unga vuxna som är friska i grunden men som nu behöver sjukhusvård, berättar överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar på ÅUCS.

Den absoluta merparten av dem som fått smittan på sistone är unga vuxna. Av dem som blivit smittade är nämligen 58 procent i åldern 15–29 år.

Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 174,3 (THL 2.8.2021). Den 26 juli var incidensen 104,1. Andelen positiva coronatestresultat är nu uppe i 5,1 procent från 3,6 procent den 26 juli.

Under veckan som gått lyckades smittspårningen endast i 50 procent av fallen.

̶  Spårningsprocessen hänger inte med i takten med vilken viruset sprider sig. Detta är visserligen en fråga om tillgängliga resurser, det vill säga att det inte finns tillräckligt med personal för spårningsarbetet, men samtidigt är det också en fråga om att de besmittade själva inte vet varifrån de fått smittan, säger Rintala.

– Nu är tiden sådan att man inte ska besöka barer, nattklubbar eller festivaler, och inte heller ska studenterna orda fester och kalas i dessa tider.

Han tillägger att det är viktigt att iaktta tillräckligt långa säkerhetsavstånd till folk och att effektiverat sköta om hygienen också i utrymmen som är utomhus.

Alla spridningsfasens kriterier är uppfyllda och coronakoordineringsgruppen beslöt enhälligt att Egentliga Finland nu omedelbart övergår i spridningsfasen. 

Hur inverkar spridningsfasen på rekommendationerna?

Egentliga Finland övergår till rekommendationerna som gäller under epidemins spridningsfas. Rekommendationerna för spridningsfasen har senast varit i kraft i maj.

All hobbyverksamhet in grupp som ordnats hälsosäkert får fortsätta. Koordineringsgruppen vill se till att särskilt barn och unga kan fortsätta sin normala hobbyverksamhet så länge som möjligt.

Nu när vi är inne i spridningsfasen gäller den allra strängaste rekommendationen för användning av näs-munskydd.

Rekommendationen gällande distansarbete under spridningsfasen tas i bruk i den form som den nationella rekommendationen anger. Enligt rekommendationen ska distansarbete utföras inom både den offentliga och den privata sektorn i så stor omfattning som möjligt där detta ens tillfälligt är möjligt. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderas avtrappning av tiderna för måltider och kaffepauser på arbetsplatserna.

Några ändringar görs inte till rekommendationerna för grundskolorna, läroverken och högskolorna.

•       Höstterminen i grundskolorna, yrkesläroverken, gymnasierna och högskolorna kan inledas i form av närundervisning.

•       Munskydd ska enligt rekommendationen användas vid alla undervisningsmoment från och med grundskolans klass 4. På denna punkt tillåts kommunerna göra sina egna bedömningar.

Gällande skyddet av seniorer och riskgrupper sker inga förändringar.

Beträffande utomlandsresor ska hågade resenärer beakta utrikesministeriets allmänna rekommendation gällande resor och rekommendationerna som Institutet för hälsa och välfärd THL har utfärdat.

 


Ändrat : 4.8.2021 14:08
Skapad : 3.8.2021 11:45