Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp rekommenderar fortsatta restriktioner i två veckor till

Idag 28.12.2021 sammanträdde Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp. Gruppen rekommenderar att Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk fortsätter begränsningarna som gäller arrangemang av offentliga tillställningar och användningen av kundutrymmen med två veckor, det vill säga till och med 14.1.2022.

– Det är för tidigt att bedöma vad som åstadkommits med de gällande begränsningarna som ju varit i kraft bara en vecka, säger Mikko Pietilä, chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Regionförvaltningsverket fattar beslut i frågan antingen idag eller i morgon 29.12.2021.

Idrottsföreningarna har lyckats undvika smittkedjor

Idrottsföreningarna i Egentliga Finland får stort tack av koordinationsgruppen för utmärkt verksamhet under coronapandemin.

Coronakoordinationsgruppen konstaterar att man skapat en positiv verksamhetskultur inom vår region och tack vare detta har ingen märkbar smittspridning förekommit inom idrottsföreningarna.

Motionsutrymmena är mycket ofta rymliga och därför är risken för smitta i dessa utrymmen mindre än exempelvis i teatersalonger eller restauranger, där också antalet närvarande är högre och därför blir det mera kontakter mellan människor. Den största risken för smitta bland idrottsföreningarna är i omklädningsutrymmena och under gemensamma transporter.

Omikron har tagit över

Cirka 500 fall av omikronsmitta har konstaterats i Egentliga Finland och för närvarande är omikron den dominerade virusvarianten i området. Av testen under veckoslutet 25–26.12.2021 var inte mindre än 60 procent av de positiva resultaten omikron eller starkt omikronmisstänkta. För bara en vecka sedan var bara var femte positivt fall omikron.

– Omikron har spridit sig snabbare än vi kunde förställa oss, säger Mikko Pietilä.

En god nyhet är trots allt att omikronvarianten tycks ge lindrigare symtom är deltavarianten. Omikron har tillsvidare inte konstaterats ha förorsakat ett enda fall av allvarlig sjukdom inom regionen och ingen omikronpositiv person har behövt sjukhusvård i Egentliga Finland. Å andra sidan har ju uppföljningstiden varit ohjälpligt kort tillsvidare.   

För närvarande ligger totalt 20 patienter inne för vård på ÅUCS, sex av dem på intensivvårdsavdelningen. Antalet nya fall av coronasmitta i Egentliga Finland är nu större än någonsin under hela pandemin. Incidensen för av coronasmittorna per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen är 398 (27.12.2021). 

Också andelen positiva testresultat är rekordhögt i Egentliga Finland, 11,8 procent.  

– Det finns ett stort antal människor som inte ens dirigeras för coronatestning utan som uppmanas stanna hemma då symtomen är så lindriga. De kan eventuellt göra coronahemtest. Detta betyder alltså att förekomsten av coronasjukdom är högre än vad siffrorna utvisar. Vi rekommenderar i alla fall att de som fått positivt resultat i coronahemtest uppsöker hälsovården för kontrolltestning, eftersom våra resurser tillåter detta tillsvidare, säger överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

 Ändrat : 28.12.2021 14:14
Skapad : 28.12.2021 14:00