Egentliga Finlands coronakoordineringsgrupp rekommenderar näs-munskydd fr.o.m. klass 4

Coronaläget har snabbt försämrats i Egentliga Finland. På grund av att coronasmittan sprider sig bland skolelever tidigarelade koordineringsgruppen näs-munskyddsrekommendationen. Den gäller nu från och med klass 4 från tidigare klass 6. Rekommendationen gäller i hela Egentliga Finland.

– Tyvärr har läget försämrats och antalet smittfall har ökat snabbt under den senaste veckan. Åtgärder behövs och det är därför vi nu rekommenderar användning av näs-munskydd från och med klass 4. Detta är nog ett mjukt sätt att försöka stävja smittspridningen, säger chefsläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.

Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 147. För en vecka sedan var incidenssiffran 110. Andelen positiva coronatestresultat av alla tagna testet är nu rekordhög och ligger på 8 procent. Under vissa dagar har andelen faktiskt stigit till över 10 procent.

Mindre sjukhusbelastning

Antalet patienter intagna på ÅUCS på grund av coronasjukdom har sjunkit en aning.

– I morse hade vi 8 patienter inskrivna på vårdavdelning och färre än fem patienter på intensivvårdsavdelningen. Vi väntar oss att det större antalet nya smittfall under senaste vecka syns med en fördröjning i antalet patienter som behöver sjukhusvård och syns senare under denna vecka eller under nästa vecka, säger ÅUCS infektionsläkare Harri Marttila.

Symtom? Bli hemma!

Ungefär en tredjedel av alla nya smittfall senaste vecka gällde barn under 12 år, vilka ju inte vaccineras mot corona. Ytterligare en tredjedel var personer över 12 år som inte vaccinerats och en tredjedel var personer som fyllt 12 år och som fått åtminstone en vaccindos.

– Trots att antalet smittor på det hela taget har stigit, har den kraftigaste ökningen förekommit bland barn. En del smittklustrar har förekommit i skolor. Det är väldigt viktigt att varenda en som har symtom på övre luftvägsinfektion blir hemma för vila och vård, och detta gäller särskilt de första dagarna av sjukdomen, då smittsamheten är som störst, säger Marttila.

Farsdag är på kommande och vi måste komma ihåg att inte åka till föräldrar, farföräldrar eller morföräldrar på andra orter om vi har de minsta symtomen.

Hemtest visar vägen

Eftersom barn och dubbelt vaccinerade personer inte generellt längre anvisas coronatestning, kan corona hemtest vara till hjälp.

– Om hemtestet visar positivt resultat, ska vederbörande söka sig till officiell coronatestning för att får resultatet bekräftat. Ett negativt hemtestresultat utesluter inte helt möjligheten på aktiv coronainfektion, och därför är det bäst att bli hemma om man får symtom på övre luftvägsinfektion.  Läs gärna Institutets för hälsa och välfärds THL anvisningar gällande hemtestning – det lönar sig, säger Marttila. 


Ändrat : 9.11.2021 13:20
Skapad : 9.11.2021 13:15