Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt firar svenska veckan och påminner personalen om att hälsa på två språk 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt firar svenska veckan med att uppmärksamma patientens eller kundens rätt till att få betjäning på sitt modersmål. Under svenska veckan påminns personalen om att  hälsa på patienter, kunder eller kolleger på de båda inhemska språken.

Tyks_svenska_veckan_santra_2021.jpg

– Vi vill profilera oss tydligt som ett tvåspråkigt sjukvårdsdistrikt. Vi vill på ett trevligt och informellt sätt påminna om våra patienters rätt till att få service på svenska och uppmuntra alla till att våga tala svenska, säger Matti Bergendahl, direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Stora kliv framåt

Wiveka Kauppila, koordinator för svensk service vid sjukvårdsdistriktet anser att det skett stora kliv framåt angående attityderna till det svenska på sjukhuset under de senaste åren.

– Attityden är mycket mer positiv än den var för cirka tio år sedan. De flesta vill tala svenska och vill lära sig mer.

Patienterna har alltid rätt att få betjäning på sitt modersmål, svenska eller finska, och vid Åbo universitetscentralsjukhus känner man oftast till patientens modersmål på förhand och då tas hen emot på sitt modersmål.

Vid sjukvårdsdistriktet har man under hösten börjat verkställa det förnyade språkprogrammet och man har tillsatt språkambassadörer och kontaktpersoner vid varje verksamhetsområde. Dessa ser till exempel till att material och skyltning finns på båda språken på de olika avdelningarna.

Uppmuntrar till att diskutera på svenska

Svenska veckan firas den 1-7 november. Under den pågående veckan görs det svenska språket mer synligt på flera olika sätt. Bland annat kommer en del av den administrativa personalen att sprida ut sig på sjukhuset och tala svenska med förbipasserande. Till exempel kommer man att uppmuntra personalen att lyssna på Yle Arenan och Nyhetspodden och sedan diskutera olika aktuella teman tillsammans. T-sjukhuset lyses upp i Svenskfinlands rödgula färg under hela veckan.

 


Ändrat : 1.11.2021 13:33
Skapad : 1.11.2021 12:15