Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt utbildar 200 proffs inom livsstilscoachning

Med hjälp av livsstilscoachning vill Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt bestående inverka på sina kunders hälsa. Vårdmetoder som gäller sömn, motion och näring tas i bruk i det nya utbildningsprogrammet, vilket allt som allt 200 proffs inom social- och hälsovården kommer att delta i.

En kock lagar mat. 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt vill befodra information om motion, medicinfri sömn och om näringens betydelse. Bild: KKI-programmet, Studio Juha Sorri.

I oktober inleds en kompletteringsutbildning för personer som arbetar inom social- och hälsovårdsbranschen i Egentliga Finland. Utbildningen kallas "Proffs på livsstilscoachning" (på finska Elintapaohjauksen ammattilaiseksi). Den innehåller information om motion, medicinfri sömn och om näringens betydelse samt om kommunikation.

Utbildningen är en del av Vesote-projektet (Effektiv tvärsektoriell rådgivning om levnadsvanor inom social- och hälsovården), som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. I Vesote-projektet deltar tio sjukvårdsdistrikt och programmet "Kunnossa kaiken ikää" (I skick i varje ålder). Det koordineras av UKK-institutet.

De 100 platserna i den första utbildningsperioden av Egentliga Finlands Vesote-utbildning fylldes snabbt.

–­ Det finns ett tydligt behov för detta ämnesområde, eftersom intresset genast var stort. Vi förverkligar den andra utbildningsperioden på våren. Utbildningen innehåller webbstudier och fem närdagar, säger projektplaneraren Linda Dalbom som arbetar inom sjukvårdsdistriktet.

Målet är att proffs inom social- och hälsovården från alla sjukvårdsdistrikts kommuner ska delta i utbildningen, med vars hjälp informationen sprids till regionerna.

Nya stigar

Sjukvårdsdistriktet vill med hjälp av projektet erbjuda ännu mer individuella vårdstigar till sina kunder än tidigare. Som särskild målgrupp är överviktiga diabetiker.

– Målet är att utveckla och etablera servicekedjorna för vården då det gäller motion, näring och medicinfri sömn. Man vill också hitta metoder till förändring för personer som har det svårt att röra sig, säger sjukvårdsdistriktets forskningsöverläkare, professor i förebyggande hälsovård, Päivi Rautava.

I projektet betonas effektivitet. Målet är att hitta pålitliga metoder att mäta livsstilscoachningens resultat med.

Som sjukvårdsdistriktets samarbetspartners i projektet är Liiku rf, Egentliga Finlands Hjärtkrets, Sydvästra Finlands diabetes rf och informationscentret TULE.

Mer växelverkan

Man vill förändra livsstilscoachningen till att bygga alltmer på växelverkan. Som utbildare fungerar magistern i ekonomi Harry Köhler som skriver sin avhandling om växelverkan mellan läkare och patienter.

Han har följt med läkares mottagningssituationer och lagt märke till att patienterna är mer mottagliga då läkaren fäster uppmärksamhet vid patientens liv och vardag. Fungerande växelverkan stärker patientens känsla av förtroende och ökar hennes egna insikter.

– Målet är att väcka patientens inre vilja att röra på sig, till exempel så att konstgjorda leder hålls i skick. Vi kan till exempel fråga hur sjukdomen inverkar på din egen vardag eller på dina närstående, säger Rautava.

En metod med växelverkan tar inte mer tid än någon annan, tvärtom. Idén är att lämna bort förslag vars hälsoeffekt i undersökningar visat sig vara svag. I utbildningen övar man sig på enkla verksamhetssätt som är lätta att förverkliga och som bevisligen är till nytta för patienten.

– För att en yrkesverksam person ska lyckas med sin kommunikation bör hon eller han kombinera förståelsen av patientens situation och känslor med förmågan att förmedla anvisningar. Dessa tillsammans ger förutsättningar att producera pålitlig information som patienten förstår, säger Köhler.

Ny vårdkultur

Att främja hälsan med metoder angående sömn, motion och näring är en ny vårdkultur med vilken man vill uppnå bestående välmående för kunderna inom social- och hälsovården.

– Målet är att motivera kunder att sköta om sin hälsa, hjälpa dem att hitta de metoder som passar dem bäst och erbjuda dem knep och stöd för det. Genom projektet vill vi flytta fokus mer i en förebyggande riktning, vilket också sparar på samhällets utgifter, säger Dalbom.

Ändrat : 4.10.2019 12:07
Skapad : 11.10.2017 09:15