Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt utsåg nya förtroendevalda

Nya fullmäktige för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sammanträdde till sitt första möte 30.11.2021. Fullmäktige valde medlemmarna till sjukvårdsdistriktets förtroendeorgan.

Föredragningslistorna och protokollen gällande sjukvårdsdistriktets fullmäktigemöten publiceras på webbadressen http://vsshp.ktweb.fi. Fullmäktige sammanträder nästa gång 14.6.2022.

Fullmäktigeordföranden

 • ordförande Nora Viikari, Åbo
 • 1. viceordförande Jarmo Metsänperä, Loimaa
 • 2. viceordförande Jukka Alkio, Letala

Dessutom utsågs medlemmarna i fullmäktiges valnämnd och revisionsnämnden.  Webbsidan innehåller den uppdaterade informationen om de valda.

Styrelsen (suppleant inom parentes)

 • Ari Korhonen, Reso, ordf. (Martti Sipponen, Nådendal)
 • Ville Valkonen, Åbo, 1. viceordf. (Sauli Seittenranta, Åbo)
 • Riina Heinonen, Loimaa, 2. viceordf. (Mona Lautiala, Salo)
 • Kaija Hartiala, Åbo (Eeva Savola, Reso)
 • Marjatta Hyttinen, Salo (Anna-Leena Yli-Jama, Salo)
 • Juha Haapakoski, Nådendal (Jaana Boström, Loimaa)
 • Mari Lahti, Åbo (Amanda Majuri, Åbo )
 • Antti Kotti, Somero (Seppo Lehtola, Letala)
 • Jari Välimäki, Loimaa (Kimmo Hollmen, S:t Karins)
 • Ulla Huittinen, Salo (Merja Niemi, Reso)
 • Mikko Koivumäki, Lundo (Mikko Saari, Nystad)
 • Mårten Kvist, S:t Karins (Sami Kesäläinen, Åbo)
 • Pirjo Lampi, Åbo (Jerina Wallius, Salo)
 • Lauri Kouki, Åbo (Mirja Hovirinta, Åbo)
 • Heidi Haapala, Åbo (Anita Birstolin, Åbo)
 • Pekka Heikkilä, Reso (Marko Lindberg, Lundo)
 • Niklas Guseff, Åbo (Merja Fredriksson, Pargas).

Medlemmarna utsedda av Åbo universitet:

 • Kalle-Antti Suominen (Eeva Ryödi)
 • Sari Mäkelä (Eeva Rainio).

Mötet tillsatte också styrelsens koncernsektion, nämnden för de språkliga minoriteterna och närservicenämnden. Webbsidan innehåller den uppdaterade informationen om de valda

Ändrat : 30.11.2021 16:20
Skapad : 30.11.2021 15:45