Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder onsdagen den 2 mars 2022 kl. 17

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder på onsdag den 2 mars 2022 kl. 17, i auditoriet i konferenshotellet Linnasmäki. Address: Kristliga institutet, Ringbrynjegatan 7, 20380 Åbo. 

Föredragningslistan har publicerats på webbplats.

Regionfullmäktiges möte är offentligt och representanter för media är välkomna att följa mötet. Vi ber att alla iakttar anvisningarna om coronasäkerhet. Kom till mötet endast om du är helt frisk. Auditoriet är tyvärr inte öppet för publik, men går att följa mötet online som direktuppspelning (streaming) via välfärdsområdets webbplats.

Du hittar länken till streamingen c. 5 minuter innan början av mötet på välfärdsområdets webbplats under den nya rubriken Regionfullmäktige och mötesmaterial. Uppspelningen av mötet sparas inte.


Ändrat : 25.2.2022 09:51
Skapad : 25.2.2022 09:15