En ny slags skoliosoperation har utförts på Åucs för första gången i Norden

Operationen som på engelska kallas för "spinal tethering" utfördes den 11.1.2018 och lyckades fint. Patienten är en 11-årig flicka från Björneborg, vars mamma frågade om möjligheten till operation.

Skoliosoperation

Bild: Victor Ekholm

Barnortopeder har i decennier sökt en metod, där man kan utnyttja tillväxten i korrigerandet av skolios. Nu har man lyckats utveckla en sådan metod tillräckligt långt.

Den 11 januari 2018 utförde professor i barnortopedi och traumatologi Ilkka Helenius och avdelningsöverläkare Olli Pajulo tillsammans med hela det barnortopediska teamet en krävande skoliosoperation på Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs), för första gången i Finland och i Norden.

I operationen fastsätts skruvar i barnets ryggrad med en skopimetod genom brösthålan. Mellan skruvarna spände man upp ett slags flätat rep eller kabel. Detta möjliggör att skoliosen så småningom korrigerar sig i och med att barnet växer.

Patienten är en 11-årig flicka som kom till Ilkka Helenius satellitpoliklinik i Satakunta centralsjukhus i Björneborg tillsammans med sin mamma.

– Mamman frågade mig om vi kan utföra en sådan här operation i Finland. Hon visste att hennes dotter ännu ska växa såpass mycket att det här kunde vara möjligt.

Helenius svarade mamman att han i många år följt med tekniken och besökt olika sjukhus för att se hur operationen går till väga. Han sade att man mycket sannolikt kan utföra operationen.

Operationen gick bra och flickan har återhämtat sig från operationen helt och hållet.

Undviker benbildning

Tidigare förutsatte en skoliosoperation alltid en lång steloperation av ryggen. En sådan innebär förutom stelhet också en överlopps belastning på den rörliga delen av ryggen som blir kvar. Detta medför en större risk för snabbare degeneration av mellankotsskivorna. Med den nya metoden får ryggen en bestående god rörlighet.

– Den nya metoden kan utföras mini-invasivt genom att använda sig av skopimetod genom brösthålan och detta minskar både smärtan efter operationen och besparar också barnets ryggmuskler helt och hållet, säger Helenius. Det finns endast material av cirka 30 patienter på publicerade resultat av denna operationsmetod.

Åucs barnortopedi deltar också i forsknings- och utvecklingsarbetet av den här metoden.

Skolios är en sjukdom, där kotorna växer asymmetriskt.

– Då vi klarar av att sänka hastigheten på den yttre kurvans tillväxt på så sätt att den inre kurvans tillväxt fortsätter sin tillväxt som förut, så korrigerar barnets tillväxt skoliosen, förklarar Helenius.

Med tillväxten korrigeras ryggen utan att man förorsakar bestående benbildning, vilket man för tillfället gör med en så kallad "vanlig" skoliosoperation. Med den här skoliosoperationen korrigerar tillväxten sig själv.

Operationen passar bäst för behandling av juvenil skolios (skoliosen konstateras i åldern 3-10 år), vilken trots allt är betydligt mer ovanlig än den vanligaste skoliosen, alltså adolescent idiopatisk skolios (AIS, skoliosen konstateras i åldern 10-18 år).

Fastställandet av tidpunkten för operationen förutsätter noggrann utvärdering av skelettets tillväxtskede. Patienten bör vara inne i ett snabbt tillväxtskede. En obehandlad juvenil skolios leder ofta till en svår malposition av ryggraden eller allvarlig nedsatt lungkapacitet och förutsätter nästan alltid operativ behandling.

Fakta om "spinal tethering"

Röntgenbilder av patienten som opererades på Åucs.

Röntgenbilder av patienten, som opererades på Åucs.

Professor Lawrence G. Lenke från USA har utvecklat tekniken tillsammans med doktor Randall Betzin.

Dr. Betz besökte Åbo och var rådgivare under operationen på Åucs. Han fick inte operera eller på annat sätt delta i operationen men han fungerade som en värdefull expert.

Den första "spinal tethering"-operationen utfördes i USA år 2010.

I operationen placerar man skruvar igenom kotornas stomme med en skopimetod av brösthålan (se bilden före och efter operationen).

Operationen utfördes för första gången i Finland och i Norden den 11 januari 2018.

Kirurgerna var Ilkka Helenius och Olli Pajulo.

På engelska kallas tekniken för "tethering" eller "to tether" vilket på svenska översätts till "tjudring".

Åucs kirurger använder orden "pingottaminen" och "pingotusleikkaus" på finska, vilka beskriver metoden bättre.

För tillfället finns det ingen term för operationen på svenska. Den medicinska språkgruppen vid Institutet för de inhemska språken rekommenderar att man på svenska använder den engelska termen "spinal tethering" och förklarar på svenska vad det är fråga om.

Idén är att felpositionen inte genast korrigeras, utan att man trär en slags tråd eller vajer i ryggraden och att ryggraden på så sätt så småningom växer sig rak.

Den största fördelen med operationen är att den inte kräver benbildning (ossifikation).

Fakta om skolios

Skolios betyder att ha en krokig ryggrad. Definitionen grundar sig på röntgenavbildning av ryggen. Utgående från den kan också svårighetsgraden av skoliosen definieras.

Cirka sju procent av befolkningen har lindrig skolios och cirka 0,2 procent av barnen behöver vård av skoliosen.

Skolios är tio gånger vanligare hos flickor än hos pojkar. Orsaken är okänd.

Till svår skolios av bröstryggraden (över 60 graders krökning) hör alltid en förminskning av lungkapaciteten, ifall skoliosen inte behandlas. Därför bör vården inledas i ett tillräckligt tidigt skede.

Skolios klassificeras i tre grupper enligt sin uppkomstmekanism: Idiopatisk (alltså av okänd orsak uppkommen) skolios, medfödd skolios och skolios som beror på övriga sjukdomar.

Vård av idiopatisk skolios behövs ifall det växande barnet i röntgenavbildningen konstateras ha över 25 grader krökt rygg.

Som vård används vanligtvis stödväst, alltså korsettbehandling. Man kan effektivt hindra skoliosen från att bli värre med så kallad Boston-korsett, som man ska använda 23 timmar i dygnet.

Korsettbehandling gör inte egentligen ryggen rak då en felposition redan uppstått, men den hindrar krökningen från att bli värre.

I Finland är den operativa vården av skolios koncentrerad till Åbo, Helsingfors, Tammerfors och Uleåborgs universitetssjukhus. Med operativ behandling kan man korrigera felposition i ryggen men operationen kräver oftast benbildning i ryggen, för att felpositionen inte ska förnya sig.

Text: Nadine Karell

Ändrat : 2.10.2019 14:32
Skapad : 17.4.2018 09:50