Endast Åucs eller sjukvårdsdistriktet som avsändare på våra brev

Hela sjukvårdsdistriktet övergår nu till en praxis där endast Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt eller Åucs markeras som avsändare på breven. Det får inte finnas någon övrig anteckning, från vilken byggnad eller avdelning brevet skickas. 

Åucs kuvert på bordet.

Avsändaruppgifter på organisationsnivå behövs trots allt så att man upptäcker sådana situationer då brevet inte nått fram till kunden. Då kan man till exempel försäkra sig om att informationen om tidsbokningar för ingrepp når kunden på annat sätt.

Riksdagens justitieombudsman har tagit ställning till de brev som sänts från sjukvårdsdistriktet, utgående ifrån ett klagomål från en patient. På de brev som skickas från sjukvårdsdistriktet och dess enheter får inte synas från vilken byggnad eller från vilken enhet brevet skickas. Justitieombudsmannen är rädd för att man då kan avslöja brevets mottagare som sjukvårdsdistriktets kund.

Vi använder våra befintliga kuvert inom sjukvårdsdistriktet tills vi får våra kuvert uppdaterade enligt den nya praxisen. Vi upphör trots allt med att sätta kryss i rutorna på kuvertens baksida, där det framkommer från vilken byggnad brevet sänts.

Denna praxis tas omedelbart i bruk i alla våra enheter.

Ändrat : 11.6.2020 08:10
Skapad : 20.2.2020 16:10