​Epidemi förorsakad av vankomycinresistent enterokock (VRE) inom Åbo stads välfärdssektor och Åucs

Under tiden 15.10.–27.11.2018 har man tillsvidare identifierat totalt nio fall av vankomycinresistent enterokock (VRE) på några av Åucs avdelningar och enheter inom Åbo stads välfärdssektor. I samtliga fall har det gällt symtomfria bärare av VRE. Några infektioner förorsakade av VRE har inte tillsvidare konstaterats.  

Den vankomycinresistenta enterokocken (VRE) är en tarmbakterie som vanliga antibiotika inte biter på. Bakterien kan förorsaka urinvägsinfektioner, sårinfektioner och sepsis (blodförgiftning). Den är dock inte särskilt virulent, det vill säga dess förmåga att förorsaka infektioner är i allmänhet svag. Icke desto mindre ligger problemet i att antalet effektiva antibiotika är begränsad.  

Inom Egentliga Finland upptäcks årligen 2–6 sinsemellan orelaterade, icke-epidemiska fall av VRE. I hela landet har antalet VRE-fall ökat kraftigt under de senaste åren.  

Infektionsbekämpningsenheterna inom Åucs och Åbo stads välfärdssektor utreder epidemin för närvarande. En viktig del av utredningen går ut på att identifiera personer som kunde ha exponerats för VRE och att ta sållningsprov av dessa personer.  VRE-bakterien bibehåller länge sin virulens på ytor. Bakterien kan sprida sig på sjukhusen via ytor, textilier och gemensamma toalett- och tvättutrymmen. Därför måste personer som vårdats i samma patientrum som en patient med VRE samt personer som använt samma toalett- och tvättutrymmen som en patient med VRE sållas med tanke på VRE. Om toaletten eller tvättutrymmet på en avdelning är i gemensam användning, kan antalet patienter som måste sållas bli ansenligt. För att begränsa epidemin, måste bärare av VRE-bakterien vårdas i enskilt rum med iakttagande av kontaktisoleringsföreskrifter. Hygienförfarandena och hygienen på dessa avdelningar förbättras kontinuerligt. 

Ändrat : 28.11.2018 11:27
Skapad : 28.11.2018 11:05