Epidemin trappas fortfarande upp i Egentliga Finland

Mängden coronafall ökar fortfarande kraftigt i Egentliga Finland. Förra veckan konstaterades som mest närmare 900 nya fall per dag.

För närvarande är incidensen av corona under 14 dygn 1519 per 100 000 invånare i Egentliga Finland, vilket innebär en kraftig ökning. För en vecka sedan var incidensen 1061.

– Epidemin har accelererat med 50 procent under den senaste veckan om man ser till incidensen, säger Egentliga Finlands ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar Harri Marttila.

Andelen positiva prov är för tillfället 33,3 procent. Cirka hälften av smittorna har konstaterats i Åbo och hälften i övriga kommuner i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område.

Unga vuxnas (20–29-åringars) andel av smittorna är fortfarande anmärkningsbar i den gångna veckans siffror men coronafallen har ändå ökat i alla åldersgrupper.

Smittspårningen är mycket överbelastad i flera kommuner.

– Detta har lett till att vi inte längre uppmuntrar alla som fått ett positivt hemtest att söka sig till hälsovårdens coronatest, utan endast de som nödvändigt behöver en officiell försäkran om sin infektion, konstaterar Marttila.

Visa att du bryr dig – ta vaccinet

Vaccinationerna med den tredje dosen har framskridit väl i Egentliga Finland. Av de som fyllt 12 år och bor i Egentliga Finland har 86,3 procent tagit två vaccindoser och 42,9 procent har tagit tre doser. Också vaccinationerna av barn har kommit igång fint i Egentliga Finland. Över 9000 barn i åldern 5–11 år har fått den första dosen coronavaccin.

– Av dem som fått två vaccindoser har redan nästan hälften också tagit den tredje dosen, säger Marttila.

Fortfarande ges också den första dosen coronavaccin till personer över 12 år, cirka 700 doser i veckan.

Hälften av coronapatienterna är på sjukhus på grund av corona

För tillfället finns 19 coronapatienter vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS), varav fem får intensivvård.

Hälften av de coronaviruspositiva patienterna som kommit till sjukhuset för vård har sökt sig till vård på grund av symtom som förorsakats av coronaviruset. För övriga patienter finns det någon annan primär medicinsk orsak till behovet av sjukhusvård. Hos dessa personer har corona konstaterats som ett bifynd. Till denna sistnämnda grupp hör exempelvis i övrigt friska föderskor, som har konstaterats ha corona.

– Omikrons förmåga att förorsaka en svår sjukdomsform är till all lycka hittills mindre än tidigare varianter, säger Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts chefsöverläkare Mikko Pietilä.

Behovet av intensivvård är trots allt fortfarande högt.

– Ifall behovet av intensivvård ytterligare ökar är vi tvungna att minska på den elektiva verksamheten, alltså planerade operationer. Tills vidare har vi lyckligtvis varit tvungna att flytta på rätt få ingrepp, säger Pietilä.

På sitt möte den 18 januari 2022 gjorde Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp inga förändringar i de gällande rekommendationerna.

 


Ändrat : 18.1.2022 15:32
Skapad : 18.1.2022 14:45