Fel i diagnoser i Mina Kanta-tjänsten på grund av ett tekniskt fel

Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har man upptäckt att en del av patienterna som fått vård vid Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) vårdavdelningar under detta år ser fel diagnoser på sina Mina Kanta-sidor. Den elektroniska tjänsten Mina Kanta-sidor i Kanta-arkivet är ämnad för patientens eget bruk.

Sjukvårdsdistriktets informationshanteringsöverläkare Pirkko Kortekangas uppskattar att det kan handla om cirka 1500 patienter som ser felaktiga uppgifter via Mina Kanta-sidorna. Man har i synnerhet upptäckt fel i sådana patienters uppgifter vars sjukhusvård har inletts i jouren och därefter fortsatt på en eller flera avdelningar.

Problemet upptäcktes då det gjordes en uppdatering av Folkpensionsanstaltens Mina Kanta-sidor den 20 juni 2018. Det ledde till att uppgifter som sparats tidigare syns nu i felaktig form. Felet syns endast hos patienten själv och endast på Mina Kanta-sidorna.

– Patientsäkerheten äventyras alltså inte på grund av felet, eftersom de uppgifter som finns hos personalen inom hälso- och sjukvården kommer från patientjournalen och där finns fortfarande den ursprungliga informationen, säger sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä.

Felen korrigeras av de ansvariga för sjukvårdsdistriktets informationssystem så fort som möjligt under de närmaste veckorna.

Patienten behöver endast ta kontakt med den vårdande enheten på Åucs ifall att hen under sommaren behöver en ny slututvärdering och via Mina Kanta-sidor skulle en sådan nu vara felaktig. Den vårdande enheten skickar på begäran en felfri kopia på slututvärderingen.

Ändrat : 29.6.2018 15:46
Skapad : 29.6.2018 14:20