Finlands prematurvård en av de bästa i världen

Det är bra för en prematurbebis att födas i Finland, eftersom chansen för små prematurer att överleva är näststörst i världen i Finland. Endast i Japan är chansen större. Finland hör till en ganska jämn grupp av sju länder i västvärlden som placerar sig väl, efter dem kommer Israel och Spanien. Vårdresultat av prematurer granskades i en färsk forskning i ljuset av antalet som överlevt i elva i-länder.

I forskningen granskades små prematurbarns överlevnad som fötts i graviditetsveckorna 24-29. Som forskningsmaterial användes tio prematurregister från elva olika länder. I jämförelsen fanns, förutom Finland, Kanada, Australien och Nya Zeeland, Sverige, Schweiz, Japan, Israel, Spanien, Italien (landskapet Toscana) och Storbritannien. I forskningen användes anonymiserat material som samlats in av de nyfödda. I Finland samlas materialet in av Institutet för hälsa och välfärds Födelseregister av varje nyfödd bebis.

Prematurbebis som föddes i Finland

Prematurforskaren och medicine licentiat Kjell Helenius från Åucs neonatala intensivvårdsavdelning är den första skribenten i forskningsartikeln som publicerades i prestigefyllda Pediatrics-tidningen den 21.11.2017. 

- Finland klarade sig väl i jämförelsen, i ljuset av resultaten hade prematurbebisarna endast en större chans att överleva i Japan. Resultaten i Japan var bättre än alla övriga länder, 93 procent av prematurerna överlevde. I Israel och Spanien var resultaten sämre än i Finland. Övriga länders överlevnadsresultat var av samma klass som Finland. I Finland var små prematurers överlevnadsprocent 88, i Israel 80 och i Spanien 78, berättar Kjell Helenius.  

I undersökningen granskades också de avlidna små prematurernas genomsnittliga levnadstid i dessa länder. I Finland avled prematurbebisarna betydligt tidigare än i de andra länderna, i medeltal i en ålder av fyra dagar. I Japan dog de avlidna prematurerna i medeltal i en ålder av 13 dagar. Detta kan bero på att man i Finland tillåter att avsluta vården av ett barn som är obotligt sjuk då situationen är hopplös, medan man till exempel i Japan inte avslutar vården, ens i de mest hopplösa situationerna. 

- Resultaten stärker uppfattningen om att det också mellan i-länderna finns stora skillnader i vårdresultaten. Man bör undersöka vårdpraxis mer noggrant så att man kan ingripa i de eventuella skillnaderna mellan vårdmetoderna, vilka förklarar skillnaderna i dödligheten. Forskningens mål är att öka på det internationella samarbetet och att tillsammans hitta sätt att förbättra resultaten av prematurvården, konstaterar Helenius.  

Forskningsresultaten begränsas av att man i vissa länder, som till exempel Japan, Spanien och Storbritannien,  från ett märkbart antal förlossningssjukhus inte levererar uppgifter till ländernas prematurregister. I Finland och Sverige skickar alla förlossningssjukhus sina uppgifter till registret, så för Finlands och Sveriges del är resultaten ytterst pålitliga. 

I undersökningen jämfördes inte skillnaderna inom landet för överlevnaden av prematurbebisar födda i olika vårdenheter eller bebisarnas senare överlevnad av de som överlevde initialskedet. 

Ursprunglig publikation:

Kjell Helenius, Gunnar Sjörs, Prakeshkumar Shah, Neena Modi, Brian Reichman, Naho Morisaki, Satoshi Kusuda, Kei Lui, Brian Darlow, Dirk Bassler, Stellan Håkansson, Mark Adams, Maximo Vento, Franca Rusconi, Tetsuya Isayama, Shoo Lee, Liisa Lehtonen: Survival in Very Preterm Infants: An International Comparison of 10 National Neonatal Networks. Pediatrics. 

Av forskarna arbetar Helenius och Lehtonen på Åucs neonatala intensivvårdsavdelning. De övriga forskarna är ansvarspersoner för de olika ländernas prematurregister.

Text: Tuula Vainikainen

Foto: Hanna Stengård-Nybom

Ändrat : 27.9.2019 09:18
Skapad : 22.11.2017 09:10